34702, nr. 6 - Motie Van Tongeren/van Engelshoven over het aanvaardbare voorzieningenniveau voor de Caribische openbare lichamen - Verandering in de Grondwet mbt een constitutionele basis voor Caribische openbare lichamen en een kiescollege voor de Eerste Kamer - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 18 februari 2020
kalender
Deze motie werd op 5 september 2017 ingediend door het Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren (GL) i bij de behandeling van het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet mbt een constitutionele basis voor Caribische openbare lichamen en een kiescollege voor de Eerste Kamer en was mede ondertekend door Ingrid van Engelshoven (D66) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering om, duidelijke criteria vast te stellen voor het aanvaardbare voorzieningenniveau voor de Caribische openbare lichamen en de Kamer hierover te informeren.

 

Inhoudsopgave

1.

Documenten

2 5 september 2017, motie, nr. 6     KST347026
Motie Van Tongeren/van Engelshoven over het aanvaardbare voorzieningenniveau voor de Caribische openbare lichamen
 

2.

Dossier