34768 - Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 15 december 2019
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 4 september 2017 ingediend door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Schippers i, en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is voor de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders een aantal wetten te wijzigingen zodra die wet in werking treedt.

1.

Volledige titel

Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

 

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel zijn drie nota's van wijziging en vier amendementen ingediend.

3.

Documenten

(27 stuks)

2 4 september 2017, Koninklijke boodschap, nr. 1     KST347681
Koninklijke boodschap
 
2 4 september 2017, voorstel van wet, nr. 2     KST347682
Voorstel van wet
 
2 4 september 2017, memorie van toelichting, nr. 3     KST347683
Memorie van toelichting
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.