Plons! Het Europese zwemwater is veilig!

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op maandag 24 juli 2023.

Access to video:

Zwem veilig in de Europese wateren

Europeanen kunnen veilig gaan zwemmen. Volgens het jaarverslag van het Europees Milieuagentschap i kreeg meer dan 85% van de badplaatsen in Europa in 2016 de kwalificatie 'uitstekend'.

Dit betekent dat zij praktisch vrij waren van verontreinigende stoffen die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid en het milieu.

Meer dan 96% van de badplaatsen beschikte over de minimale kwaliteitseisen.

Cyprus, Griekenland, Luxemburg, Malta, en Oostenrijk hebben het hoogste aantal badplaatsen met een uitstekende waterkwaliteit.

Bekijk onze video voor meer informatie.

Find out more

Productinformatie

REF.: 20170705STO79030

Gecreëerd: 24-07-2017 - 09:00