Brief van de Voorzitter aan de vice-president Raad van State inzake voorlichting over VvW 32334 - Voorstel van wet van het lid Buitenweg tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter

1.

Kerngegevens

Officiële titel Brief van de Voorzitter aan de vice-president Raad van State inzake voorlichting over VvW 32334
Document­datum 07-07-2017
Publicatie­datum 13-07-2017
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Download het kamerstuk(PDF)


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.