Vergadering: EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, Brussel - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 6 juni 2020
kalender

Vergadering: EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, Brussel

Paul-Henri Spaakgebouw (PHS) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 7 december 2017 09:00 - 12:30
plaats Brussel, België
locatie Paul-Henri Spaak (PHS) i Toon locatie
zaal P3C050
aanwezigen (Claude) Moraes i, J. (Judith) Sargentini i e.a.
organisatie EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) i

9.00 - 12.30 uur

Brussel

Zaal: Paul-Henri Spaak (3C050)

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter

(met inbegrip van de goedkeuring van de aanbevelingen van de coördinatoren overeenkomstig artikel 205, zie de feedbacknota van de coördinatoren van de vergadering van 21 november 2017)

ER ZIJ OP GEWEZEN DAT ALLE TIJDSBLOKKEN INDICATIEF ZIJN EN IN DE LOOP VAN DE VERGADERING KUNNEN VERANDEREN.

 • 3. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

·24-25 april 2017 PV - PE604.539v01-00

·29 juni 2017 PV - PE606.276v01-00

9.00 - 11.00 uur

 • 4. 
  Hoorzitting over de situatie in Hongarije

(zie afzonderlijk ontwerpprogramma PE615.274)

11.00 - 11.20 uur

*** Elektronische stemming ***

 • 5. 
  Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht

LIBE/8/10385

***I 2017/0145(COD) COM(2017)0352 - C8-0216/2017

 

Rapporteur:

Monica Macovei (ECR)

PR - PE610.908v02-00

AM - PE613.328v01-00

Bevoegd:

LIBE

   

Adviezen:

BUDG -

Jens Geier (S&D)

AD - PE612.072v02-00

AM - PE612.147v02-00

 

CONT -

Besluit: geen advies

 
       

·Goedkeuring ontwerpverslag

·Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen en over de samenstelling van het onderhandelingsteam

*** Einde elektronische stemming ***

11.20 - 11.50 uur

 • 6. 
  Voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan

LIBE/8/06819

***I 2016/0176(COD) COM(2016)0378 - C8-0213/2016

 

Rapporteur:

Claude Moraes (S&D)

 

Bevoegd:

LIBE*

   

Adviezen:

EMPL* -

Jean Lambert (Verts/ALE)

AD - PE597.413v02-00

AM - PE599.545v01-00

AM - PE603.028v01-00

 

JURI -

Besluit: geen advies

 
       

·Verslag aan de commissie over de stand van de interinstitutionele onderhandelingen

 • 7. 
  Normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming, alsook tot wijziging van Richtlijn 2003/109/EG van de Raad van 25 november 2003 betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen

LIBE/8/07289

***I 2016/0223(COD) COM(2016)0466 - C8-0324/2016

 

Rapporteur:

Tanja Fajon (S&D)

 

Bevoegd:

LIBE

   

Adviezen:

AFET -

Besluit: geen advies

 
 

EMPL -

Brando Benifei (S&D)

AD - PE601.064v02-00

AM - PE602.749v01-00

 

JURI -

Besluit: geen advies

 
       

·Verslag aan de commissie over de stand van de interinstitutionele onderhandelingen

 • 8. 
  De bescherming van personen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie, alsmede het vrije verkeer van die gegevens

LIBE/8/08983

***I 2017/0002(COD) COM(2017)0008 - C8-0008/2017

 

Rapporteur:

Cornelia Ernst (GUE/NGL)

 

Bevoegd:

LIBE

   

Adviezen:

BUDG -

Besluit: geen advies

 
 

JURI -

Angel Dzhambazki (ECR)

AD - PE605.974v02-00

AM - PE609.293v01-00

       

·Verslag aan de commissie over de stand van de interinstitutionele onderhandelingen

11.50 - 12.30 uur

 • 9. 
  Ad-hocdelegatie LIBE naar Washington DC, VS, 17 t/m 21 juli 2017

LIBE/8/11671

·Presentatie van het ontwerpdelegatieverslag

 • 10. 
  Ad-hocdelegatie LIBE naar Tokio, Japan, 30 oktober t/m 3 november 2017

LIBE/8/11674

·Presentatie van het ontwerpdelegatieverslag

 • 11. 
  Rondvraag
 • 12. 
  Volgende vergaderingen

·11 december 2017, 19.00 - 21.00 uur (Straatsburg)


1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE)

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met de rechten van de burgers van de EU, bestrijding van discriminatie, vrij verkeer van personen, asiel en migratie en de samenwerking bij de rechtsgang.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie