Koninklijke boodschap - Regels voor de terugvordering van staatssteun (Wet terugvordering staatssteun) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 25 januari 2021
kalender

Koninklijke boodschap - Regels voor de terugvordering van staatssteun (Wet terugvordering staatssteun)

1.

Tekst

34 753 Regels voor de terugvordering van staatssteun (Wet terugvordering staatssteun)

Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende regels voor de terugvordering van staatssteun (Wet terugvordering staatssteun).

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

Wassenaar, 4 juli 2017

Willem-Alexander


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.