Vergadering: EP-Commissie Werkgelegenheid en sociale zaken, Brussel - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 8 augustus 2020
kalender

Vergadering: EP-Commissie Werkgelegenheid en sociale zaken, Brussel

Paul-Henri Spaakgebouw (PHS) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 9 november 2017 09:00 - 12:30
plaats Brussel, België
locatie Paul-Henri Spaak (PHS) i Toon locatie
zaal P3C050
aanwezigen J.R.V.A. (Jeroen) Dijsselbloem i e.a.
organisatie EP-Commissie Werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL) i

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

EMPL(2017)1109_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Donderdag 9 november 2017, 9.00 - 12.30 uur

Brussel

Zaal: Paul-Henri Spaak (3C050)

9 november 2017, 9.00 - 9.45 uur

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 3. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

·10 oktober 2017 PV - PE612.139v01-00

·28 september 2017 PV - PE610.733v01-00

 • 4. 
  Europees Solidariteitskorps

EMPL/8/10033

***I 2017/0102(COD) COM(2017)0262 - C8-0162/2017

 

Rapporteur voor advies:

Brando Benifei (S&D)

PA - PE612.191v01-00

Bevoegd:

CULT* -

Helga Trüpel (Verts/ALE)

PR - PE610.547v01-00

       

·Behandeling ontwerpadvies

·Termijn voor de indiening van amendementen: 15 november 2017, 12.00 uur

9 november 2017, 9.45 - 10.15 uur

 • 5. 
  Wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2195 van de Commissie van 9 juli 2015 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1304/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds, wat betreft de definitie van de standaardschalen van eenheidskosten en vaste bedragen voor de terugbetaling van uitgaven door de Commissie aan lidstaten

EMPL/8/06014

·Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de Commissie

9 november 2017, 10.15 - 11.30 uur

 • 6. 
  Gedachtewisseling over het platform tegen zwartwerk

EMPL/8/11316

·Gedachtewisseling over de stand van zaken

9 november 2017, 11.30 - 12.30 uur

 • 7. 
  Gedachtewisseling met Jeroen Dijsselbloem (voorzitter van de Eurogroep)

EMPL/8/11315

·Gedachtewisseling

 • 8. 
  Volgende vergaderingen

·20 november 2017, 15.00 - 18.30 uur

·21 november 2017, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur


1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL)

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met het werkgelegenheidsbeleid en sociaal beleid (waaronder arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid), het beleid voor beroepsopleidingen en het vrije verkeer van werknemers.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie