Stemming brief Verzoek om voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State

1.

Kerngegevens

Officiële titel Stemming brief Verzoek om voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State
Document­datum 04-07-2017
Publicatie­datum 04-07-2017
Nummer HTK20162017-95-11
Kenmerk kenmerk HTK20162017-95-11
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Aan de orde is de stemming in verband met de brief van het Presidium over een verzoek om voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State (32334, nr. 10).

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het voorstel van het Presidium te besluiten.

Daartoe wordt besloten.


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.