34747 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Wet administratieve detentie

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 27 juni 2017 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden De Graaf (PVV) i, Fritsma (PVV) i en Wilders (PVV) i en werd laatstelijk verdedigd door de Tweede Kamerleden De Graaf, Fritsma en Markuszower (PVV) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is om in het belang van de nationale veiligheid administratieve detentie mogelijk te maken.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel is een nota van wijziging ingediend.

3.

Documenten

(24 stuks)

2 27 juni 2017, geleidende brief, nr. 1     KST347471
Geleidende brief - Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Wilders houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie)
 
2 27 juni 2017, voorstel van wet, nr. 2     KST347472
Voorstel van wet - Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Wilders houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie)
 
2 27 juni 2017, memorie van toelichting, nr. 3     KST347473
Memorie van toelichting - Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Wilders houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie)
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.