Reuring!Café: Waar schuren migratie, privacy en veiligheid in Europa?, Den Haag - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 6 juni 2020
kalender

Reuring!Café: Waar schuren migratie, privacy en veiligheid in Europa?, Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 29 juni 2017
plaats Den Haag
locatie Prinsessegracht 26 Toon locatie
organisatie Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland (EUinNL) i

Donderdag 29 juni 2017 presenteert de VOM samen met Informatiebureau Europees Parlement in NL en de Nederlandse vertegenwoordiging van de Europese Commmissie het Reuring!Café over: Waar schuren migratie, privacy en veiligheid in Europa?

HD Reuring!Café: Waar schuren migratie, privacy en veiligheid in Europa?

Locatie:

Glazen Zaal, Den Haag (Prinsessegracht 26, Den Haag)

Debatleider:

Mark Frequin

Te gast:

Judith Sargentini, Jan Kees Goet, Rob Rozenburg en Maarten Groothuizen

Host: Nanda Kellij, voormalig projectleider Nederlandse inzet EU-migratiebeleid bij Ministerie van BZK en huidig ambassaderaad Asiel en Migratie op de PV EU Muzikale begeleiding: De Wizards of AZ

Op 29 juni gaan wij in debat over de nieuwe Eurodac verordening. Wat betekent dit op het gebied van migratie, privacy en veiligheid? Lees hieronder een korten samenvatting van het discussiepunt.

Immigratiebeleid en veiligheid zijn thema's waar de Europese Commissie (EC) en het Europees Parlement (EP) zich veel mee bezig houden. Tijdens afgelopen verkiezingen is maar weer gebleken dat ook Nederlandse burgers dit belangrijke onderwerpen vinden. De algemene opinie is dat vluchtelingen in Nederland humaan moeten worden opgevangen. Hoe doe je dit en zorg je tegelijkertijd voor een veilige situatie voor de vluchtelingen en de bevolking in het desbetreffende land.

Op 4 mei 2016 heeft de EC een voorstel ingediend voor een wijziging van de Eurodacverordening. Eurodac is een database met vingerafdrukken van asielzoekers en derdelanders die illegaal een EU-grens zijn overgestoken. De uitbreiding van het gebruik van Eurodac die de Commissie voorstelt maakt het voor de lidstaten mogelijk data op te slaan van derdelanders of staatlozen die geen asielaanvraag hebben ingediend en die illegaal op het grondgebied van een Lidstaat worden aangetroffen. Zodoende moet het gemakkelijker worden deze personen te identificeren, wat ertoe moet leiden dat deze personen gemakkelijker kunnen worden uitgezet. Ook zullen gezichtsfoto's worden toegevoegd aan de Eurodac. Vingerafdrukken en foto´s zullen worden genomen van kinderen vanaf zes (was: veertien) jaar.

Gaat deze regeling het gewenste effect hebben, namelijk een veiliger Europa? Of levert zij juist extra struikelblokken op? Gegevensbescherming is ontzettend belangrijk bij een dergelijke wijziging, hoe kan er gegarandeerd worden dat deze gegevens niet uitlekken of voor andere doeleinden wordt gebruikt? Kan de privacy goed genoeg geborgd worden? Wat zijn de risico's van deze verordening?

Hierover gaan wij tijdens het Reuring!Cafe in debat.

Gasten zijn:

  • Judith Sargentini, Europarlementariër voor GroenLinks;
  • Jan Kees Goet, Directeur-Generaal Vreemdelingenzaken bij het Ministerie VenJ;
  • Rob Rozenburg, namens de Europese Commissie;
  • Maarten Groothuizen, Tweede Kamerlid D66

De inloop is om 16:30. Het debat start precies om 17:00. Aan deelnemen zijn geen kosten verbonden.

De bezoekers van het REURING!Café zijn vooral mensen die vooropgaan in de vernieuwing van de overheid en samenleving, maar iedereen is welkom.

Aanmelden kan op eventbrite en dat doe je door te klikken op:

www.euromigratie.eventbrite.nl


1.

Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland (EUinNL)

Als vertegenwoordiging van Brussel heeft deze instelling twee kerntaken: pers- en publieksvoorlichting en het rapporteren van gebeurtenissen in Nederland aan Brussel. Daarnaast onderhoudt de Vertegenwoordiging diplomatieke relaties met onder andere ambassades en ministeries in Nederland.

Het communiceren van de Europese boodschap naar de Nederlander gebeurt op verschillende manieren. Medewerkers beantwoorden bijvoorbeeld vragen en geven workshops of lezingen door het land. Ook organiseert en subsidieert de Vertegenwoordiging nationale en lokale projecten.

2.

Meer over...