Omtzigt verbolgen over passeren van Kamer bij WOB-verzoek

Met dank overgenomen van Christen-Democratisch Appèl (CDA) i, gepubliceerd op woensdag 21 juni 2017.

Waarom hebben journalisten onlangs wel de business case over investeren in het toezicht van de Belastingdienst gekregen, documenten waar Pieter Omtzigt al eerder tevergeefs om had gevraagd? Dat was een van de vragen die een verbolgen Pieter Omtzigt stelde aan staatssecretaris Wiebes, tijdens het wekelijkse vragenuur. Omtzigt had hier als Kamerlid al in 2014 om gevraagd, maar kreeg toen het antwoord dat die stukken niet openbaar gemaakt konden worden, omdat de business case een ‘controlestrategisch’ karakter zou hebben. Via een beroep op de WOB (Wet Openbaarheid Bestuur) kregen journalisten die informatie dus wel. Het kabinet trok in 2012 € 157 miljoen uit voor extra controles op de inkomstenbelasting en op de btw-afdracht van bedrijven. Ondanks herhaalde verzoeken kreeg Omtzigt geen informatie over de besteding van dat bedrag.

In zijn reactie wees Wiebes op het rapport van de Algemene Rekenkamer over de maatregelen die de Belastingdienst met het extra geld heeft genomen. Daaruit werd onder meer duidelijk dat betere meetmethoden nodig zijn. Omtzigt kreeg van Wiebes de toezegging dat hij de Kamer voortaan binnen zes weken zal informeren over rapporten van de Auditdienst Rijk.

Een tweede vraag van Omtzigt betrof het aantal dubieuze belastingaangiftes. Van 600.000 tot 800.000 aangiften van particulieren bestaat een harde indicatie dat ze niet geheel kloppen. Slechts 150.000 daarvan worden ook daadwerkelijk gecontroleerd. Omtzigt: “Hoe kun je verkopen aan 9 miljoen belastingplichtigen die een correcte aangifte indienen, dat van de onjuiste aangiften minstens 75% ongezien wordt goedgekeurd?” Wiebes benadrukte het belang van goede naleving van belastingwetgeving en kondigde een brief aan over het handhavingsbeleid.