Stemmingen Voorstel wijziging Grondwet tot opneming van een algemene bepaling

1.

Kerngegevens

Officiële titel Stemmingen Voorstel wijziging Grondwet tot opneming van een algemene bepaling
Document­datum 06-06-2017
Publicatie­datum 06-06-2017
Nummer HTK20162017-83-11
Kenmerk 34516; 34516;7; 34516;8; 34516;9; 34516;10; 34516;11; 34516;12
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

11

Stemmingen Voorstel wijziging Grondwet tot opneming van een algemene bepaling

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling (34516).

(Zie vergadering van 31 mei 2017)

De voorzitter:

De fractie van de VVD heeft verzocht, amendement 10 pas in stemming te brengen indien de overige amendementen zijn verworpen. Ik neem aan dat u daarmee instemt.

In stemming komt het amendement-Koopmans (stuk nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het amendement-Koopmans (stuk nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD en de ChristenUnie voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Öztürk (stuk nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks en DENK voor dit amendement hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het subamendement-Segers (stuk nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, DENK, D66, de SGP en de ChristenUnie voor dit subamendement hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Van Engelshoven (stuk nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, DENK en D66 voor dit amendement hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Baudet (stuk nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fractie van FvD voor dit amendement hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Özütok (stuk nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, DENK en D66 voor dit amendement hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Tweede Kamer

Stemmingen Voorstel wijziging Grondwet 6 juni 2017 tot opneming van een algemene bepaling TK 83

83-11-1


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.