Stemming Recht op een eerlijk proces

1.

Kerngegevens

Officiële titel Stemming Recht op een eerlijk proces
Document­datum 30-05-2017
Publicatie­datum 30-05-2017
Nummer HTK20162017-80-10
Kenmerk 34517
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

10

Stemming Recht op een eerlijk proces

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces (34517).

(Zie vergadering van 24 mei 2017)

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.

Hiermee zijn wij aan het einde van de stemmingen gekomen. Over enkele ogenblikken gaan wij verder met de regeling van werkzaamheden.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Tweede Kamer

30 mei 2017

Stemming Recht op een eerlijk proces TK 80

80-10-1


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.