34727 - Vervanging van bewindslieden in de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten van de Tweede Kamer - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 21 juli 2018
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

 

1.

Volledige titel

Voorstel van de leden Wilders, Van Haersma Buma, Pechtold en Klaver tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met de invoering van een regeling voor de vervanging van leden van de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten die tijdelijk tevens minister of staatssecretaris zijn

 

2.

Documenten

(3 stuks)

2 24 mei 2017, geleidende brief, nr. 1     KST347271
Geleidende brief
 
2 24 mei 2017, voorstel, nr. 2     KST347272
Voorstel tot wijziging Reglement van Orde; Voorstel van de leden Wilders, Van Haersma Buma, Pechtold en Klaver tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met de invoering van een regeling voor de vervanging van leden van de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten die tijdelijk tevens minister of staatssecretaris zijn
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.