34723 - Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 2 december 2020
kalender

34723 nl - wetsvoorstel
Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 23 mei 2017 ingediend door de minister van Economische Zaken, Kamp i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is , mede naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet, wenselijk is om in de Warmtewet enkele wijzigingen aan te brengen ten aanzien van onder andere de reikwijdte en de reguleringssystematiek teneinde de werking van deze wet te verbeteren.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging en een amendement ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 17 moties en in de Eerste Kamer twee moties ingediend.

4.

Documenten

(69 stuks)

2 23 mei 2017, Koninklijke boodschap, nr. 1     KST347231
Koninklijke boodschap; Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet)
 
2 23 mei 2017, Koninklijke boodschap, nr. 1    
Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet)
 
2 23 mei 2017, voorstel van wet, nr. 2     KST347232
Voorstel van wet
 
2 23 mei 2017, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 23 mei 2017, memorie van toelichting, nr. 3     KST347233
Memorie van toelichting
 
2 23 mei 2017, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.