3563e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en Financiële Zaken), Kirchberg - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 11 augustus 2020
kalender

3563e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en Financiële Zaken), Kirchberg

Place de l'Europe, Kirchberg, Luxemburg
datum 10 oktober 2017
plaats Kirchberg, Luxemburg
adres Place de l’Europe 4 [kaart]
locatie Centre de Conférences i Toon locatie
aanwezigen J.R.V.A. (Jeroen) Dijsselbloem i, V. (Valdis) Dombrovskis i e.a.
organisatie Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN) i

Raad van de Europese Unie

Brussel, 6 oktober 2017 (OR. en)

12761/17

OJ CONS 49 ECOFIN 774

VOORLOPIGE AGENDA

Betreft: 3563e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

(Economische en Financiële Zaken)

Datum: 10 oktober 2017

Tijd: 10.00

Plaats: Luxemburg

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda

  Wetgevingsberaadslagingen

(Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende

de Europese Unie)

 • 2. 
  Goedkeuring van de lijst van A-punten

  12764/17 PTS A 64

 • 3. 
  Diversen
  • - 
   Voorliggende wetgevingsvoorstellen op het gebied van financiële diensten = Informatie van het voorzitterschap

   12616/17 EF 212 ECOFIN 759

  • - 
   Definitief btw-stelsel = Presentatie door de Commissie 12617/17 FISC 202 ECOFIN 785 12880/17 FISC 211 ECOFIN 786 IA 149 12881/17 FISC 212 ECOFIN 787 IA 150 12882/17 FISC 213 ECOFIN 788 IA 151 Niet-wetgevingswerkzaamheden
 • 4. 
  Goedkeuring van de lijst van A-punten

  12765/17 PTS A 65

 • 5. 
  Europees Semester 2017 - Lering
  • Gedachtewisseling 12674/17 ECOFIN 762 UEM 259 SOC 604 EMPL 464 COMPET 631 ENV 785 EDUC 350 RECH 318 ENER 375 JAI 848
 • 6. 
  Voorbereiding van de G20-bijeenkomst van de ministers van Financiën en de presidenten van de centrale banken, en van de jaarvergaderingen van het IMF tussen 12 en 15 oktober in Washington
  • G20-mandaat = Verklaring voor het IMFC
 • 7. 
  Klimaatfinanciering voor de CoP23
  • Ontwerpconclusies van de Raad

  12599/1/17 REV 1 ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575

 • 8. 
  Diversen
  • - 
   Digitale belasting
  • - 
   Mededeling van de Commissie over een eerlijk en doeltreffend

  belastingstelsel in de EU voor de digitale eengemaakte markt (voorlopige

  vertaling), en follow-up van de digitale top van Tallinn

  • Presentatie door de Commissie en informatie van het voorzitterschap

  12429/17 FISC 197

  • - 
   Stand van uitvoering van de wetgeving op het gebied van financiële diensten = Informatie van de Commissie

o

o o

p.m.:

Maandag 9 oktober 2017

15.00 uur Eurogroep

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN)

De raadsformatie i Economische en Financiële Zaken (Ecofin) bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van economische zaken en/of financiën van de lidstaten van de Europese Unie. De Ecofin-raad vergadert formeel één keer per maand. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

6.

Meer informatie