Opinie: Milieuorganisaties beschadigen de boer

Met dank overgenomen van J.L. (Jaco) Geurts i, gepubliceerd op dinsdag 7 juni 2016.

De voortdurende, negatieve campagne van natuur- en milieuorganisaties zorgt ervoor dat er straks geen enkele boerendochter of -zoon meer is die nog verder wil met het familiebedrijf.

Nederland behoort tot de kopgroep in de wereld op het gebied van voedselveiligheid, milieu en dierenwelzijn. In 2014 is ons land nog uitgeroepen tot beste voedselland ter wereld door Oxfam Novib, omdat het gevarieerd, gezond en van goede kwaliteit is. Dit wil het CDA graag zo houden. Voor het CDA is het onbegrijpelijk dat ondanks dat wij het in Nederland heel goed doen onze boeren continue worden bekritiseerd over de manier waarop zij werken. Natuur- en milieuorganisaties spelen in op het verlangen naar de eenvoud van vroeger. Maar “vroeger” en “kleinschaliger” is zelden beter. Vroeger stonden de koeien in de winter aangebonden op kleine, benauwde stallen. Tegenwoordig staan de koeien in geventileerde stallen waar ze rond kunnen lopen. Boeren hebben geïnvesteerd in innovatieve stallen met onder andere zachtere vloeren, zodat zij de beste zorg kunnen bieden aan hun dieren. Nederland loopt voorop als het gaat om dierenwelzijn. Dit geldt tevens voor de milieunormen waar zij aan moeten voldoen.

Lobbycampagnes

Door de voortdurend negatief gevoerde campagnes in deze maatschappelijke discussie denken opvolgers van familie- en gezinsbedrijven wel twee keer na voordat ze het bedrijf overnemen. Telkens worden er nieuwe eisen afgedwongen en nieuwe regels opgesteld, omdat een groot deel van de Tweede Kamer meegaat in de gevoerde lobbycampagnes die klakkeloos worden overgenomen in de media. Een goed voorbeeld daarvan is de aangenomen motie en discussie over het kalf om het langer bij de koe te houden. Door op deze manier onterecht de huidige praktijk neer te zetten als een gevaar voor mens, dier en milieu doet geen recht aan de huidige praktijk en de hardwerkende Nederlandse boer. Daarbij worden Nederlandse boeren vaak onnodig met meer regelgeving opgescheept, zoals steeds complexere nationale mestwetgeving en dubbele dierenartsinspecties kosten bij export van varkens over korte afstand naar Duitsland.

Deze negatieve beeldvorming is niet zonder gevolgen. Als we zo doorgaan dan is er geen enkele boerendochter of -zoon meer die nog verder wil met het familiebedrijf. Dan verliezen we goed en betrouwbaar voedsel van eigen bodem en de economische waarde daarvan voor de BV Nederland. Het wordt daarom tijd om ons te bezinnen over de aanhoudende negatieve houding jegens boeren. Geef boeren de ruimte en het vertrouwen terug om te doen waar ze goed in zijn, namelijk voedsel produceren. En stop de onterechte negatieve beeldvorming.

Jaco Geurts

CDA Tweede Kamerlid

Woordvoerder Landbouw