Aantal boetes kleine snelheidsovertredingen fors toegenomen

Met dank overgenomen van B. (Barbara) Visser i, gepubliceerd op vrijdag 21 april 2017, 3:05.

Schriftelijke vragen van het lid Visser (VVD) aan de minister van Veiligheid en Justitie en de minister van Infrastructuur en Milieu over het bericht forse toename boetes voor kleine snelheidsovertredingen

 • 1. 
  Heeft u kennis genomen van het artikel “Het regent kleine verkeersboetes: 69.000 bonnen voor 1 km te hard rijden” [1] en het bericht "Flitser A29 ligt zwaar onder vuur"?[2]
 • 2. 
  Hoe verklaart u de stijging van het aantal boetes voor kleine snelheidsovertredingen (tot 5 km) met ruim dertig procent?
 • 3. 
  Welk deel is toe te schijven aan de vernieuwing van alle flitspalen en welk deel aan de uitbreiding van het aantal trajectcontroles? Kunt u een overzicht geven van het aantal boetes voor kleine snelheidsovertredingen uitgesplitst naar de verschillend type wegen voor de periode 2014-2016? In hoeverre was er op deze wegen, waar het aantal trajectcontroles is uitgebreid, sprake van een verslechtering van de verkeersveiligheid?
 • 4. 
  Deelt u de mening van de Nederlandse Politiebond dat het aantal boetes voor kleinesnelheidsovertredingen absurd hoog ligt? Zo nee, waarom niet?
 • 5. 
  Wat vindt u van de reactie van het Openbare Ministerie (OM) op de kritiek van de politievakbond, mede in verband met de ondertekening door het OM van het manifest Verkeersveiligheid: een nationale prioriteit, waarin gepleit wordt om de verkeershandhaving weer “terug op niveau” te brengen inclusief het aantal staandehoudingen? Wat is het aantal staandehoudingen in de periode 1 januari-1 april 2017 en hoe verhoudt zich dit met de voorgaande jaren?
 • 6. 
  Klopt de bewering dat op de 130 km wegen de snelheidsmarge het kleinst is, dus dat je op deze wegen de grootste kans hebt bekeurd te worden als je enkele kilometers te hard rijdt? Zo ja, waarom zijn flitspalen langs 130 km wegen scherper afgesteld en wat is de wettelijke grondslag hiervan? Zo nee, hoe verklaart u dan de substantiële stijging van het aantal boetes op 130 km wegen van 12.000 in 2014 naar 69.000 in 2016?
 • 7. 
  Hoe beoordeelt u de uitspraak van de Politiebond dat de toename van het aantal boetes voor kleine snelheidsovertredingen het gezag en de geloofwaardigheid van de politie schaadt?
 • 8. 
  Bent u het met de Politiebond eens dat het veel belangrijker is om huftergedrag aan te pakken dan meer kleine bekeuringen uit te delen door nieuwe flitspalen en meer trajectcontroles? Zo nee, waarom niet?
 • 9. 
  Wanneer kan de Kamer het toegezegde onderzoek naar een progressief boetstelsel ontvangen en welke varianten worden hierin onderzocht?
 • 10. 
  Klopt de stelling in het AD dat de flitser op de A29 niet voldoet aan politievoorschriften? Zo ja, wat vindt u dan van het feit dat er alsnog flitscontroles plaatsvinden?
 • 11. 
  In hoeverre is er sprake van een toename van het aantal ongevallen op de A29 en tegelijkertijd sprake van een afname na de forse toename van de flitscontrole door de politie? Herkent u zich in de kritiek dat deze flitscontroles juist ongelukken in de hand werken? Zo nee, waarom niet?

[1] http://www.ad.nl/binnenland/het-regent-kleine-verkeersboetes-69-000-bonnen-voor-1-km-te-hard-rijden~a280b7fa/

[2] http://www.ad.nl/hoeksche-waard/flitser-a29-ligt-zwaar-onder-vuur~add7979b/