21501-20, nr. 1217 - Motie Van Rooijen over in EU-verband bepleiten om pre-accessiesteun per direct op te schorten - Europese Raad - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 19 februari 2020
kalender
Deze motie werd op 19 april 2017 ingediend door het Tweede Kamerlid Martin van Rooijen (50PLUS) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, bij de eerstvolgende gelegenheid binnen de Europese Unie zich opnieuw uit te spreken over het per direct opschorten van de pre-accessiesteun aan Turkije.

 

Inhoudsopgave

1.

Documenten

2 19 april 2017, motie, 21501-20, nr. 1217     KST21501201217
Motie Van Rooijen over in EU-verband bepleiten om pre-accessiesteun per direct op te schorten
 

2.

Dossier