21501-20, nr. 1217 - Motie Van Rooijen over in EU-verband bepleiten om pre-accessiesteun per direct op te schorten - Europese Raad - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 24 maart 2019
kalender
Deze motie werd op 19†april†2017 ingediend door het Tweede Kamerlid Martin van Rooijen (50PLUS)†i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, bij de eerstvolgende gelegenheid binnen de Europese Unie zich opnieuw uit te spreken over het per direct opschorten van de pre-accessiesteun aan Turkije.

 

Inhoudsopgave

1.

Documenten

2 19†april†2017, motie, 21501-20, nr. 1217     KST21501201217
Motie Van Rooijen over in EU-verband bepleiten om pre-accessiesteun per direct op te schorten
 

2.

Dossier