Taskforce voor de betrekkingen met het Verenigd Koninkrijk (TF50) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 28 september 2020
kalender

Taskforce voor de betrekkingen met het Verenigd Koninkrijk (TF50)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Deze dienst neemt de voorbereiding en het verloop van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk op zich in verband met het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU.

De taskforce coördineert de werkzaamheden van de Europese Commissie i wat betreft alle strategische, operationele, juridische en financiële aspecten van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk en zijn toekomstige betrekkingen met de Europese Unie.

De dienst kan ondersteund worden door alle diensten van de Europese Commissie.

De dienst heette aanvankelijk 'Taskforce voor de voorbereiding en het verloop van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk overeenkomstig artikel 50 VEU', maar kreeg na het afronden van de onderhandelingen de naam 'Taskforce voor de betrekkingen met het Verenigd Koninkrijk'.

 

 

1.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 2 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
18.10.2019  Wijziging van Besluit (EU) 2019/274 betreffende de ondertekening van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU en Euratom.
Besluit com(2019)880
 
11.04.2019  Wijziging van Besluit (EU) 2019/274 betreffende de ondertekening van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU en Euratom.
Besluit com(2019)194