Brief Algemene Rekenkamer; Verslag van de Algemene Rekenkamer over 2016 - Verslag van de Algemene Rekenkamer over 2016 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 25 februari 2020
kalender

1.

Tekst

34 703 Verslag van de Algemene Rekenkamer over 2016

Nr. 1 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 maart 2017

Met genoegen bieden wij u aan het Verslag 2016 van de Algemene Rekenkamer1. Het is ook online gepubliceerd via www.rekenkamer.nl/verslag2016. Met het Verslag 2016 verantwoorden wij ons over onze werkzaamheden in 2016. Onze onderzoeks- en samenwerkingsprojecten in binnen- en buitenland komen aan de orde. Ook bevat ons Verslag 2016 informatie over de bedrijfsvoering van de Algemene Rekenkamer.

Algemene Rekenkamer

drs. A.P. (Arno) Visser, president

dr. E.M.A. (Ellen) van Schoten RA, secretaris

Noot 1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl


2.

Bijlagen

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.