Besluit over inwerkingtreding van 34007 - Wet aanpak woonoverlast - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 24 juni 2019
kalender
maandag 27 maart 2017

Vandaag is in het Staatsblad een besluit gepubliceerd over de inwerkingtreding van het inmiddels tot wet verheven wetsvoortstel 34007 - Initiatiefvoorstel Wet aanpak woonoverlast.