Beter inkomen met kringlooplandbouw

Met dank overgenomen van T.C. (Tjeerd) de Groot i, gepubliceerd op woensdag 8 maart 2017, 15:41.

Interview Boerderij.nl 8 maart 2017 - Foto: Roel Dijkstra

D66: beter inkomen met kringlooplandbouw

Wie willen er in de Tweede Kamer? Nieuwkomers en oudgedienden van verschillende partijen vertellen in de aanloop naar de verkiezingen (15 maart) wat ze willen. Vandaag Tjeerd de Groot, nummer 19 op de lijst van D66.

De Nederlandse landbouw moet omschakelen naar kringlooplandbouw om wereldwijd koploper te blijven. Dat vindt Tjeerd de Groot, kandidaat Kamerlid voor D66. De overheid moet de sector ondersteunen bij die omslag.

Directeur Zuivel NL

De Groot, nu nog directeur van de Nederlandse Zuivel Organisatie, wil als politicus de Nederlandse kringloop sluiten, waarbij de veehouderij een belangrijke schakel is. “Hiervoor moeten we af van wetgeving die deze ontwikkeling belemmert, zoals de regels dat je kunstmest moet aanvoeren en dierlijke mest moet afvoeren. In de tweede plaats moet je alle innovaties in het topsectorenbeleid richten op omschakeling naar kringlooplandbouw. En in de derde plaats moeten landbouwsubsidies agrariërs stimuleren om concrete stappen te laten zetten”, vindt De Groot, ondanks het feit dat zijn partij de landbouwsubsidies wil verlagen.

Landbouwsubsidies slimmer inzetten

“D66 is groot voorstander van innovaties. De huidige landbouwsubsidies lekken deels weg naar de grond, waardoor grondprijzen stijgen. De subsidies moeten slimmer worden ingezet. Als je een goed verhaal hebt, hoef je de subsidies niet te verlagen”, vindt De Groot.

“Ik wil met D66 een brug gaan slaan tussen de partijen die verder willen verduurzamen en partijen die zeggen op te komen voor het agrarisch belang. Maar je mag afvragen in hoeverre ze dat ook daadwerkelijk doen. CDA was erbij toen het ministerie werd opgeheven, VVD bij het opheffen van de productschappen”, zegt de D66‘er.

Grote immateriële waarde Nederlandse landbouw

De boer is nu vaak overgeleverd aan de markt met lage prijzen. “Dat komt omdat je je als keten vaak te weinig kunt onderscheiden, dan wordt alleen gekeken naar de prijs. Als de keten zich kan onderscheiden op de markt, dan komt daar ook weer een goed boereninkomen achteraan”, vindt De Groot.

“De Chinezen staan hier niet alleen in de rij voor melkpoeder vanwege de kwaliteit, ze hebben ook interesse voor de sector; de relatief kleine bedrijven, de liefde van de boer voor zijn vak en dat de boer de eigen melk aan zijn kinderen durft te geven. Er zit een hele grote immateriële waarde aan de Nederlandse landbouw, die marktwaarde heeft”, zegt De Groot.

‘Ik zie de groei vooral in inkomen en niet in omvang’

Of de omslag naar kringlooplandbouw gevolgen heeft voor de omvang van de landbouw, vindt De Groot niet direct relevant. “Van belang is hoeveel je ermee verdient. Ik zie de groei vooral in inkomen en niet in omvang. Sommige partijen denken alleen aan minder dieren. Ik denk aan anders, waardoor de boer weer een goed inkomen krijgt”, zegt hij.

D66 was afgelopen jaren vrij onzichtbaar in het landbouwdossier. “Dat is de reden dat ik me heb gemeld als kandidaat. Ik wil de positie van D66 in het landbouwdebat versterken.”

Verplichte weidegang

D66 is een van de indieners van de nota om weidegang verplicht te stellen. “De nota verplichte weidegang is nog van 2014. D66 heeft oog voor de inspanningen van de sector en de eerste positieve resultaten en daarom hebben we besloten de wet boven de markt te laten hangen. De D66-fractie steunde vorige week nog wel een motie van de PvdD die wettelijke borging van weidegang vraagt. D66 ziet dat als stok achter de deur als de sector de doelen niet haalt, zoals de nota nu ook wordt gezien.”

Lees meer over de Tweede Kamerverkiezingen en kijk welke partij het beste bij u past met de Stemhulp van Boerderij.

Mariska Vermaas - Parlementair verslaggever voor Boerderij Vandaag

Gerelateerde tags: Verkiezingen D66

Link naar het artikel in Boerderij.nl