Jongeren moeten stemmen

Met dank overgenomen van R. (Rens) Raemakers i, gepubliceerd op woensdag 30 november 2016, 15:19.

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/nl_NL/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

Wat hebben het Oekraïne-referendum, het Brexit-referendum en de verkiezing van Donald Trump gemeen? Steeds ging één groep kiezers veel minder vaak stemmen dan de rest: dat waren de jongeren. Ze bleven thuis uit desinteresse, cynisme of omdat ze dachten dat hun stem toch geen invloed had. Waren er andere uitkomsten tot stand gekomen als jongeren wel massaal zouden zijn opgekomen? Dat is niet zeker, maar het signaal zelf is zorgelijk genoeg. Met de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 in het vooruitzicht, dient zich de vraag aan hoe deze jongeren wél te bereiken zijn.

Een eerste optie is: de overheid moet er meer reclame voor maken! Recent wetenschappelijk onderzoek toont echter aan dat pogingen van gemeenten om met doelgerichte communicatiemiddelen de opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen te verhogen, nauwelijks meetbaar effect hebben. En terwijl 60% van deze gemeenten in 2014 een of meer communicatiemiddelen speciaal voor jongeren heeft ingezet, bleven ook de jongeren tijdens deze verkiezing meer dan gemiddeld thuis. Kortom: vlak van te voren ineens wat extra reclame maken, daar trapt de jeugd van tegenwoordig echt niet in.

Een tweede optie dan: verlaging van de stemgerechtigde leeftijd van 18 naar 16 jaar. Het voorstel is de afgelopen jaren al diverse keren, door diverse partijen, gedaan. Wat blijkt? De jongeren zelf zijn tegen! Zo bleek in een onderzoek uit 2012 dat 66% van alle jongeren tegen dit plan is, en van de 16- en 17-jarigen is ook nog steeds 54% tegen. Wel zegt de helft van de jongeren dat voorlichting over politiek op school tekortschiet. Een verbeterpunt, maar waarschijnlijk niet dé oplossing.

Een derde optie is echter het meest radicaal: geef iedere ouder één extra stem per kind. In tijden van extreme vergrijzing oordeelt een steeds groter wordende groep ouderen namelijk over het lot van al die jongeren die zelf nog niet kunnen óf niet willen stemmen. Door ouders ook voor hun kinderen stemrecht te geven, kan dit gecompenseerd worden. Maar of dit dan de oplossing is? Onduidelijk is of ouders wel echt zullen stemmen voor de belangen van hun kind. En wat gebeurt er als ouders besluiten te scheiden? In Duitsland werd het voorstel vaker ingediend, maar nooit aangenomen.

Het maken van meer promotie of het veranderen van het kiesstelsel lijken dus geen oplossingen om jongeren meer te betrekken bij de politiek. Wat werkt dan wel? Laten we eens kijken naar de meest recente stijger in de peilingen voor de komende Kamerverkiezingen. Dat is nu net ouderenpartij 50Plus. Die partij, onder leiding van Henk Krol, pleit voor forse verlaging van de AOW-leeftijd en forse verhoging van de pensioenuitkeringen. Als die voorstellen ooit worden uitgevoerd, zijn de jongeren van dit moment de dupe en kunnen zij waarschijnlijk nooit meer met pensioen.

Zou dat de jongeren niet kunnen mobiliseren? Stem in ieder geval op één van de andere partijen, zodat jouw toekomstig pensioen ook na 15 maart in goede handen is! Maar er is meer: jongeren hebben vaak maar een tijdelijk arbeidscontract, jongeren worden slecht betaald, jongeren hebben moeite met het vinden van passende woonruimte en jongeren krijgen niet altijd het onderwijs dat ze nodig hebben. Als jongeren hier iets aan willen veranderen, is er maar één manier om dat te veranderen: stemmen!

Vandaag in De Limburger mijn stuk: ‘Jongeren moeten stemmen’.

Ik ben benieuwd naar de reactie van jongeren (en…

Geplaatst door Rens Raemakers op dinsdag 29 november 2016