Een nieuw begin!

Met dank overgenomen van A.E. (Antje) Diertens i, gepubliceerd op vrijdag 13 januari 2017, 14:51.

Sport heeft voor veel mensen een belangrijke plek in hun goede voornemens. Voor mij gaat de verbinding met sport een stuk verder. Het is niet alleen mijn passie, maar ook mijn werk.

Ik ben er ongelooflijk trots op dat onze Executive MBA Sport Management al 25 jaar bestaat. Dit jubileum markeert voor mij een bijzonder moment. Ik stop met het werken voor de Wagner Group. Als kandidaat-kamerlid voor D66 wil ik verder werken aan een prominente plek voor sport in de Nederlandse maatschappij. Daarin is al veel bereikt. Hadden we eerst nauwelijks iets over sport in ons verkiezingsprogramma staan, nu komt D66 in de analyse van NOC*NSF als dé sportpartij naar boven.

Hoe dit is gelukt? Door hard te werken. Meetings te organiseren. Congressen te bezoeken. Moties en amendementen in te dienen om de partij sportiever te maken. Maar bovenal door een netwerk te bouwen van politiek geëngageerde sportprofessionals, want die bleken er binnen de partij véél te zijn. Sport gaat over meer dan competitie en gezondheid. Sport verbindt. Neemt sociale verschillen weg. Boost de arbeidsproductiviteit, maar ook de volksgezondheid en de economie.

Een mooi verhaal. Maar het neemt niet helemaal de pijn weg van mijn vertrek. Gelukkig is de Executive MBA Sport Management bij mijn collega Sander Claassen - de nieuwe programmamanager - in goede handen. Toch voelt dit meer als een nieuw begin dan als een afscheid. Ik ben er trots op dat ik die ommezwaai als 58-jarige professional nog kan maken. Voordat ik vol de campagne in ga, wil ik u een gezond, inspirerend en sportief 2017 toewensen!

Antje Diertens

Voorzitter WK Wielrennen2020 | kandidaat Tweede Kamerlid D66 #18