Ruimte voor werken en leren, daar staat D66 voor!

Met dank overgenomen van A.E. (Antje) Diertens i, gepubliceerd op dinsdag 17 januari 2017, 14:51.

Van Hulley, Noorderpoort, de Stichting Lezen en Schrijven en de gemeente Groningen ondertekenden vanmorgen een samenwerkingsverband. In maximaal 5 minuten mocht ik vertellen waarom D66 dit initiatief van harte ondersteund.

Ondernemen is een vak. Ruimte voor eigen initiatief, ruimte voor innovatie, ruimte voor mensen dat zijn de pijlers waarop mensen en ondernemingen zich kunnen ontwikkelen.

Ruimte voor eigen initiatief: Het begint met een creatief idee, een boxershort maken uit een overhemd. Prachtige shorts die als ik thuis de was doe mijn leven meer kleur geven. Ik kan me nog herinneren dat Jolijn, de bedenker van de vanhulley.nl, mij trots langs -in mijn ogen- een soort van autowasstraat leidde. In dit geval een “naaistraat”. Ben ik nu beland in de jaren 60, bij een snel en efficiënt productiebedrijf, vroeg ik me af. Dat was niet het geval. Kleinschalig en met veel oog voor de ontwikkeling van de naaisters maken dat Van Hulley meer is dan dat. Vrouwen die graag willen werken maar nog niet de juiste papieren hebben doen werkervaring op en volgen een opleiding.

Ruimte voor innovatie: Als we kijken naar de toekomst dan rolt er wellicht straks een Van Hulley boxershort uit een 3Dprinter. Van Hulley zal vast veranderen. We zijn op weg naar een circulaire stad die in hoge mate zelfvoorzienend is. Goederen worden lokaal geproduceerd, over korte afstanden vervoerd, gerepareerd en de grondstoffen worden weer ingezameld. De bundeling op lokaal niveau zorgt voor een hoge kwaliteit van dienstverlening, hoge tevredenheid van ondernemers en medewerkers en duurzaamheid.

Concreet stel ik me zo voor dat overheden, scholen en ondernemers samenwerken in een Van Hulley platform. Waarom? Omdat duurzaamheid ook een speerpunt is van de voorvrouw van Van Hulley. En wellicht ligt hier wel de grootste uitdaging.

Ruimte voor mensen: Dit betekent dat mensen anders moeten gaan samenwerken, dat zij ruimte moeten krijgen zich verder te ontwikkelen. Die ontwikkelweg invullen en faciliteren is gezien een overdosis aan onderwijsregelgeving een lastige opgave. De regelgeving in het onderwijs moet versoepelen. Dan kunnen mensen die werken kiezen welke (deel)opleidingen zij in de toekomst willen doen. Dat leidt tot de meer doorstroming in het beroepsonderwijs.

De Nederlandse taal leren is essentieel voor een goede integratie van Van Hulley vrouwen in de samenleving. Integratie is wat mij betreft een wederkerig begrip. Ik ben blij dat door de samenwerking met Noorderpoort, de Stichting Lezen en Schrijven en de gemeente Groningen hier ook sprake is van een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

D66 markeert zich in de discussie over integratie door een radicaal vrijzinnige koers. We streven naar gelijkheid, rechtvaardigheid en kansen voor iedereen. Die vrijzinnigheid past vooral in het onderwijs.

De urgentie van aandacht voor werkend leren is groot en daarom pleit D66 voor:

  • vereenvoudiging van de huidige regelgeving
  • versterking van de flexibiliteit en vraaggerichtheid van onderwijs
  • verruimen van de mogelijkheden voor werkend leren
  • maak pilots met accreditatie van onvolledige opleidingen mogelijk
  • voor meer publiek-private samenwerking. Er is een onterechte argwaan die die samenwerking belemmert

Samenwerking op het gebied van werkend leren moet prioriteit krijgen. Daarom ben ik blij met dit initiatief. De Van Hulley vrouwen verdienen een goede toekomst in Nederland.

Van harte gefeliciteerd en veel succes voor de toekomst!