34701 NL - initiatiefnota
Initiatiefnota ”Een gelijk speelveld voor tolken en vertalers”

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze initiatiefnota werd op 22 maart 2017 ingediend door het Tweede Kamerlid Gesthuizen (SP) i en Vos.

 

1.

Volledige titel

Initiatiefnota van de leden Gesthuizen en Mei Li Vos: ”Een gelijk speelveld voor tolken en vertalers”

2.

Documenten

(5 stuks)

2 22 maart 2017, geleidende brief, nr. 1     KST347011
Geleidende brief
 
2 22 maart 2017, initiatiefnota, nr. 2     KST347012
Initiatiefnota
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.