Geleidende brief - Voorstel van wet van de leden Maij en Anne Mulder tot verbetering van de informatiepositie van de Staten-Generaal met betrekking tot de Europese Unie (Wet informatiepositie Staten-Generaal inzake de Europese Unie)

Deze geleidende brief i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 34695 - Initiatiefvoorstel Wet informatiepositie Staten-Generaal inzake de Europese Unie i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van de leden Maij en Anne Mulder tot verbetering van de informatiepositie van de Staten-Generaal met betrekking tot de Europese Unie (Wet informatiepositie Staten-Generaal inzake de Europese Unie); Geleidende brief; Geleidende brief
Document­datum 17-03-2017
Publicatie­datum 17-03-2017
Nummer KST346951
Kenmerk 34695, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

34 695 Voorstel van wet van de leden Maij en Anne Mulder tot verbetering van de informatiepositie van de Staten-Generaal met betrekking tot de Europese Unie (Wet informatiepositie Staten-Generaal inzake de Europese Unie)

Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 17 maart 2017

Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen ter verbetering van de informatiepositie van de Staten-Generaal met betrekking tot de Europese Unie (Wet informatiepositie Staten-Generaal inzake de Europese Unie).

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Maij Anne Mulder


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.