Subsidiariteitsbezwaar Tweede Kamer bij: herziening richtlijn energieprestaties gebouwen COM (2016) 765

Dit subsidiariteitsbezwaar werd op 18 januari 2017 voorgesteld door de Tweede Kamercommissie Europese Zaken.

 

1.

EU-dossier

Het subsidiariteitsbezwaar heeft betrekking op:

2.

Documenten

2 18 januari 2017, voorstel voor een subsidiariteitsbezwaar, nr. 2     KST346362
Brief commissie; Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de subsidiariteitstoets bij het EU-voorstel: herziening richtlijn energieprestaties gebouwen COM (2016) 765 - EU-voorstel: herziening richtlijn energieprestaties gebouwen COM (2016) 765
publicatie: 20 januari 2017
 

3.

NL-dossier