Subsidiariteitsbezwaar Tweede Kamer bij: Verordening inzake het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging

Dit subsidiariteitsbezwaar werd op 19 november 2010 voorgesteld door de Tweede Kamercommissie Europese Zaken.

 

1.

EU-dossier

Het subsidiariteitsbezwaar heeft betrekking op:

2.

Documenten

2 19 november 2010, voorstel voor een subsidiariteitsbezwaar, nr. 2     KST325522
Brief commissie; Mededeling n.a.v. de subsidiariteitstoets van de verordening Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging COM(2010)521 - EU-voorstel: Verordening inzake het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging COM(2010)521
publicatie: 23 november 2010
 

3.

NL-dossier