Subsidiariteitsbezwaar Tweede Kamer bij: Europese richtlijn voor een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB)

Dit subsidiariteitsbezwaar werd op 28 april 2011 voorgesteld door de Tweede Kamercommissie Europese Zaken.

 

1.

EU-dossier

Het subsidiariteitsbezwaar heeft betrekking op:

2.

Documenten

2 28 april 2011, voorstel voor een subsidiariteitsbezwaar, nr. 3     KST327283
Brief commissie; Concept-brief aan de Europese Commissie n.a.v. de subsidiariteitstoets - EU-voorstel - Richtlijn voor een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB)- COM(2011)121
 

3.

NL-dossier