Bed, bad en brood voor uitgeprocedeerde vluchtelingen

Met dank overgenomen van J.M. (Jan) Paternotte i, gepubliceerd op vrijdag 7 november 2014, 15:09.

Op initiatief van D66, SP en GroenLinks wordt er op korte termijn een basisvoorziening van bed- bad- brood geregeld voor een aantal uitgeprocedeerde vluchtelingen in Amsterdam.

Hun asielaanvraag is definitief afgewezen, wat betekent dat ze formeel terug moeten naar hun land van herkomst. In een groot aantal gevallen kan dat niet, bijvoorbeeld omdat hun land van herkomst ze niet toelaat. Deze mensen worden niet meer opgevangen door het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) en - in ambtelijke termen - ‘geklinkerd’, oftewel: op straat gezet. Nu het bijna winter wordt vinden D66, SP en GroenLinks dat deze mensen in ieder geval niet ’s nachts op straat moeten zwerven. Gemeenten mogen geen menswaardige opvang aanbieden omdat het Rijk in principe verantwoordelijk is voor de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers die daar zelf niet in kunnen voorzien. Het Rijk heeft hier tot nu toe in verzuimd. En zo reist deze groep asielzoekers in wisselende samenstelling door Amsterdam. Van tentenkamp naar leegstaande kerk, garage, school en kantoor, gesteund door particuliere hulpinstanties. ‘Het is tijd dat Amsterdam haar verantwoordelijkheid neemt. Utrecht doet dit al en wil daarmee doorgaan. Vandaag doen D66, SP en GroenLinks aan de Amsterdamse gemeenteraad het voorstel ook in Amsterdam om voor noodopvang te zorgen’, aldus D66-fractievoorzitter Jan Paternotte. Ook hebben D66, SP en GroenLinks aangedrongen bij de burgemeester om afspraken te maken met het COA om het op straat zetten van uitgeprocedeerde asielzoekers te voorkomen. Op dit moment is er nog geen asielzoekerscentrum van het COA in Amsterdam. Zodra bekend wordt dat dit er wel komt zal de burgemeester afspraken maken over het blijvend opvangen van uitgeprocedeerde asielzoekers zodat deze mensen niet op straat worden gezet.