De klimaatscepticus is verdwenen. Nu nog de klimaatopportunist.

Met dank overgenomen van J.M. (Jan) Paternotte i, gepubliceerd op zaterdag 31 december 2016, 15:09.

Een nieuw jaar, een nieuw begin! Hoog tijd dat ook de conservatieve politiek gaat inzien dat een klimaatneutraal land niet spontaan komt aanspoelen op een golf van groene technologie… De mooie woorden van de VVD over innovatie in de toekomst staan echter in pijnlijk contrast tot de daden van nu. De VVD-klimaatscepticus is geëvolueerd tot klimaatopportunist. Het kan anders: sluit die vieze kolencentrales, maak lokale schone energie belastingvrij en geef gemeenten ruimte om vervuiling tegen te gaan. Dat zou pas echt een vliegwiel zijn voor groene innovatie, schreven Marijn Bosman en Jan Paternotte in Trouw. Lees hieronder het hele opiniestuk.

Nee, ik doe de afwas vandaag niet, want misschien krijg ik morgen wel een nieuwe afwasmachine cadeau. Dit staat in de energieparagraaf van het VVD-verkiezingsprogramma: “Nieuwe energiebronnen moeten verandering van het klimaat helpen tegengaan. Technologische ontwikkeling gaat echter snel, daarom moeten deadlines voor duurzaamheidsdoelstellingen kunnen worden verschoven.”

Niet lang geleden was het in VVD-kringen bon ton om klimaatverandering af te doen als ‘een betwistbare theorie’. Politici die maatregelen voor energiebesparing voorstelden, werden vlak na de millenniumwisseling door toenmalig VVD-woordvoerder Jan Hendrik Klein Molekamp afgedaan als ‘emotioneel’. En nog geen vijf jaar geleden stelde VVD-kamerlid René Leegte voor om het meteorologisch instituut KNMI op te heffen wegens ‘klimaatpartijdigheid.’ Deze geluiden stierven gelukkig ook bij de conservatieve liberalen langzaam uit. Inmiddels is zulke scepsis alleen voorbehouden aan Geert Wilders, de grootste olieboeren en mensen die überhaupt afkerig zijn van wetenschap.

Klimaatverandering kan ook niet meer worden ontkend, na het akkoord van Parijs. Door de wereldgemeenschap is afgesproken dat in 2050 fossiele brandstoffen verleden tijd zijn. Alleen: 2050 is nog heel ver weg. En na het uitsterven van de klimaatscepticus dreigt daardoor een nieuwe bedreigende mensensoort op te staan: politici die klimaatverandering weliswaar willen erkennen, maar het louter met een forse dosis optimisme bestrijden, zonder serieuze maatregelen.

Andermaal heeft de VVD hier in Nederland patent op. Zo filosofeerde VVD-Minister Schultz (Infrastructuur en Milieu) in TV-programma Buitenhof hoe er in 2030 auto’s rijdend elektriciteit zouden opwekken om zichzelf mee op te laden. VVD-minister Kamp (Energie) behaalde een succes met de windparken voor grote energiebedrijven op zee, maar ondertussen lopen de windmolens op land en energiebesparingen uit het Energieakkoord jaar op jaar vertraging op. Kamp is daarop een ‘energiedialoog met Nederland’ gaan voeren om te praten over innovaties die in de toekomst voor oplossingen zouden kunnen zorgen.

De mooie woorden over innovatie in de toekomst staan in pijnlijk contrast tot de daden van nu. Investeringen in wetenschappelijk onderzoek dalen. Zodanig, dat de Adviesraad voor wetenschap en technologie de noodklok luidt wegens het gebrek aan geld voor technische doorbraken voor duurzame energie. Ondertussen wordt het beprijzen van vervuiling ontzien. Staatssecretaris Wiebes (VVD, Financiën) besloot vanaf 2016 elektrische auto’s zwaarder te belasten. Kamp schafte de kolenbelasting af, waardoor Nederland alleen maar méér kolen is gaan gebruiken.

Daar komt nog bij dat landelijke VVD-politici Nederlandse steden frustreren. Steden als Amsterdam en Utrecht wilden de meest vervuilende auto’s uit binnensteden weren of scooters van het fietspad te houden. De VVD Tweede Kamerfractie probeerde hen deze maatregelen dit jaar met moties te ontzeggen. Minister Kamp blijft zonnepanelen op een dak in de buurt niet als eigen (dus belastingvrije) energie behandelen. Terwijl vrijwel iedere stadsinwoner in een flat of etage woont zonder eigen dak.

Mark Rutte en de zijnen zijn van klimaatscepsis geëvolueerd naar klimaatopportunisme. Het komt op hetzelfde neer: ons land ligt op koers om het meest vieze plek van Europa te blijven. In 2015 steeg zelfs de Nederlandse CO2-uitstoot, terwijl het gemiddeld in de Europese Unie daalde. Het is hoog tijd dat ook de conservatieve politiek inziet dat een klimaatneutraal land niet spontaan komt aanspoelen op een golf van groene technologie. Dus VVD: sluit die vieze kolencentrales, maak lokale schone energie belastingvrij, investeer in wetenschappelijk onderzoek en geef gemeenten ruimte om vervuiling tegen te gaan. Dat zou pas echt een vliegwiel zijn voor groene innovatie.

Dit opiniestuk verscheen op 31 december in Trouw.

https://www.trouw.nl/home/nederland-ligt-op-koers-als-vieste-plek-van-europa~a09bd7c2/