Welkom! - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 12 augustus 2020
kalender

Welkom!

Met dank overgenomen van D. (Dilan) Yesilgöz-Zegerius i, gepubliceerd op zondag 23 februari 2014, 11:40.

Nog een kleine maand tot de verkiezingen en dus hoog tijd om mijzelf aan u voor te stellen. En waar kan dat beter dan op mijn, nieuwe, website? Vanaf deze plek zal ik u op de hoogte houden van mijn activiteiten en standpunten.

Mijn ouders onmoetten elkaar op de universiteit in Ankara. Daar zetten zij zich actief in voor gelijke rechten van etnische en religieuze minderheden, zoals Koerden, Armeniers en homoseksuelen. Mijn moeder, toen zwanger van mijn zusje, moest op een gegeven moment onderduiken en mijn vader moest het land ontvluchten. Na een lange omzwerving kwam hij in Nederland terecht. Mijn moeder, zusje en ik konden drie jaar na mijn vaders vertrek naar Nederland komen als uitgenodigde politieke vluchtelingen. Mijn ouders gingen hier, nog voordat hun papieren rond waren, meteen aan de slag als vrijwilligers. Mijn vader is doctor in de Criminologie en mijn moeder directeur van Vluchtelingen Organisaties Nederland. Hele betrokken mensen die mijn zusje en mij hebben laten zien wat het betekent om je eigen kansen te creeren onder zeer zware omstandigheden, om kansen te krijgen en om deze dan ook met beide handen vast te grijpen.

Na mijn studie aan de Vrije Universiteit ben ik als onderzoeker aan de slag gegaan in Amersfoort, de stad waar ik opgegroeid ben. Acht jaar geleden verhuisde ik naar Amsterdam en begon ik als adviseur van de Burgemeester en Wethouders bij de gemeente. Ik heb veelal geadviseerd op dossiers die zich op het raakvlak van Veiligheid en Zorg bevinden, zoals de Wallenaanpak, de Top600 en de Zedenzaak. Momenteel ben ik strategisch (bedrijfs)adviseur Amsterdamse Haven voor B&W. Wettelijk gezien mag ik mijn baan niet combineren met het raadswerk, ik zal dus helaas ontslag moeten nemen. Uiteraard geen makkelijke keuze, maar wel één waar ik volledig achter sta. Ik heb heel veel zin om mij, nu van de andere, politieke, kant, in te zetten voor Amsterdam.

Door mijn jarenlange ervaring bij de Gemeente Amsterdam weet ik wat er goed gaat in onze stad, maar ook wat echt veel beter moet. Voor mij als liberaal staat de vrijheid van het individu centraal. De vrijheid om te zijn wie je bent, de vrijheid om je eigen keuzes te maken en de vrijheid om jezelf te ontplooien. Helaas worden veel Amsterdammers hierin belemmerd, bijvoorbeeld doordat ze werkloos zijn of hun baan dreigen te verliezen. Bijna 1 op de 10 Amsterdammers is werkloos. In sommige wijken zoekt zelfs ruim 40% van de jongeren werk, een schokkend hoog aantal. Daarnaast is Amsterdam nog steeds de meest onveilige stad van het land. Het aantal woninginbraken, winkelovervallen en meldingen van overlast en discriminatie, stijgt. Dit werkt maatschappelijk ontwrichtend; het tast onze dierbaren aan, onze gezondheid, onze broodwinning, onze identiteit en onze welvaart. Zonder veiligheid is er geen vrijheid.

Dit moet en kan absoluut anders. Hoe? Door liberale keuzes te maken op het vlak van wonen, onderwijs, vervoer, openbare ruimte, veilgheid en arbeidsmarkt. Daarmee wordt Amsterdam aantrekkelijker,veiliger en toegankelijker. En dat zorgt voor meer nieuwe banen. Werk voor iedereen, het kan wel! U kunt hier lezen welke liberale keuzes de VVD maakt: Verkiezingsprogramma VVD Amsterdam

Stem daarom Dilan, lijst 2, plek 4.

In de Vrije Amsterdammer verscheen onlangs een profielschets van mij. Dit artikel kunt u hier teruglezen: http://vvdamsterdam.nl/article/4599/De-Vrije-Amsterdammer-Dilan-Yesilgoz-Zegerius/