Een zorgvuldige crisisketen - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 21 januari 2021
kalender

Een zorgvuldige crisisketen

Met dank overgenomen van D. (Dilan) Yesilgöz-Zegerius i, gepubliceerd op donderdag 26 maart 2015, 11:40.

De politie geeft aan in sommige delen van de stad bijna 60% van haar tijd te besteden aan verwarde personen die geen strafbaar feit hebben begaan. Dit kan en moet anders. Deze mensen moeten snel de juiste zorg krijgen en de politie hebben wij hard nodig om boeven te vangen en misdaad te voorkomen.

Om dit beter in te richten diende ik het intiatiefvoorstel ' Een zorgvuldige crisisketen' in.

Amsterdam heeft een lange traditie van nauwe samenwerking tussen zorg en politie. Deze samenwerking uit zich ook in de crisisketen. Een keten rond ernstig verwarde personen die op snelle, professionele en humane wijze naar de psychiatrische spoedopvang gebracht en daar tijdelijk opgevangen worden.

Met de grote veranderingen in het sociaal domein en de focus op betaalbaar houden van de zorg, verandert ook de druk op de crisisketen. De hulp wordt dichtbij de patient georganiseerd en er wordt gekeken naar wat iemand zelf nog kan, al dan niet met behulp van de eigen omgeving. Dit betekent niet alleen een cultuuromslag voor de patienten, zorgbehoevenden en familie, vrienden en buren, maar deze ontwikkeling houdt vanzelfsprekend ook in dat de bestaande ketens, werkprocessen en instrumenten van de professionals onder de loep genomen moeten worden.

Het uitgangspunt is dat patienten zo lang en zoveel mogelijk zelfstandig blijven wonen. in combinatie met bezuinigingen in de hulpverlening en de 24-uursopvang, betekent dit echter wel dat we opnieuw moeten kijken naar de crisisketen en het functioneren ervan.

Hiertoe is door de VVD Amsterdam het initiatiefvoorstel "Een zorgvuldige crisisketen' ingediend met een aantal uitgangspunten voor de herijking van de crissiketen. Vandaag werd de bestuurlijke reactie in de commissie Zorg besproken. Ik ben blij te kunnen zeggen dat het College alle uitgangspunten heeft overgenomen!

Hierdoor kunnen alle diensten nog efficienter werkern, krijgen mensen die hulp nodig hebben de juiste zorg en kan de politie zich op het pakken van boeven richten!

Het Parool schreef er al eerder over, lees dat hier terug