G20-top in Hamburg - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 20 januari 2021
kalender

G20-top in Hamburg

Hamburg, Duitsland. Gemeentehuis.

De G20-leiders komen bijeen in Hamburg op 7 en 8 juli 2017. Het thema van het Duitse voorzitterschap van de G20 is "Bouwen aan een verbonden wereld".

De leiders zullen van gedachten wisselen over de belangrijkste thema’s van het economisch, financieel, klimaat-, handels-, werkgelegenheids- en ontwikkelingsbeleid. Andere kwesties van mondiaal belang op de agenda van de top zijn de migratie- en vluchtelingen­stromen en de bestrijding van terrorisme.

De voorzitter van de Europese Raad en de voorzitter van de Europese Commissie zullen de EU op de top vertegenwoordigen.

Prioriteiten van de EU tijdens de top van de G20-leiders

Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad, en Jean‑Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, hebben in een gezamenlijke brief aan de staatshoofden en regeringsleiders van de EU de kernpunten voor de top voorgesteld:

 • rol van de G20 bij het doen functioneren van de mondiale economie voor iedereen
 • open en eerlijk, op regels gebaseerd multilateraal handelsstelsel en veerkrachtig internationaal monetair en financieel stelsel
 • economische voordelen van klimaatmaatregelen en het potentieel van de digitale revolutie
 • belastingontwijking en -ontduiking
 • bestrijding van terrorisme en terrorismefinanciering
 • gedeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingen en migranten, en partnerschappen met Afrika voor investeringen, groei en banen
 • Gezamenlijke brief van voorzitters Donald Tusk en Jean-Claude Juncker over de komende G20‑top

  ×

  Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

Bijeenkomst van de leiders ter voorbereiding van de G20

Op 29 juni vond onder voorzitterschap van bondskanselier Angela Merkel een voorbereidende bijeenkomst plaats van de Europese staatshoofden en regeringsleiders die aan de top zullen deelnemen.

Europa neemt meer internationale verantwoordelijkheid in deze woelige tijden. Als we kijken naar de grote mondiale uitdagingen, wordt Europa een referentie voor al wie belang hecht aan liberale democratie en mensenrechten, vrije en eerlijke handel, en bestrijding van klimaatverandering, armoede en geweld.

Voorzitter Donald Tusk op de persconferentie na de bijeenkomst van de leiders ter voorbereiding van de G20

Achtergrond

De G20 bestaat uit 19 landen en de EU. De G20-landen zijn goed voor meer dan 80% van het mondiale bruto binnenlands product (bbp) en bijna twee derde van de wereldbevolking.

De G20-top is in 2008 tegen de achtergrond van de mondiale financiële crisis ingesteld met het oog op meer internationale economische samenwerking. Sindsdien komen de G20-leden jaarlijks bijeen om een breed scala van economische en financiële samenwerkingskwesties te bespreken.

De EU als lid van de G20

De Europese Unie is een volwaardig lid van de G20, samen met 4 van haar lidstaten: Duitsland, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast is Spanje een permanente genodigde en Nederland een partnerland van de G20.

De EU heeft haar eigen stoel aan de G20-tafel omdat zij een van de grootste economische mogendheden in de wereld is, met specifieke bevoegdheden op het gebied van handels­aangelegenheden, economisch beleid, financiële reglementering, ontwikkeling, energie en klimaatverandering.

Programma


Contents

 1. G20
 2. Meer over...

1.

G20

Dit internationale forum bestaat uit de 19 grootste nationale economieën plus de Europese Unie i. De officiële naam van de G20 is de 'Groep van Twintig Ministers van Financiën en Voorzitters van Centrale Banken'. De G20 heeft tot doel bij te dragen aan wereldwijde economische groei en ontwikkeling.

De aanleiding voor de oprichting van de G20 was de financiële crisis eind jaren '90 van de vorige eeuw. De groep bestaat sinds 1999; de eerste bijeenkomst vond plaats op 15 en 16 december 1999 in Berlijn.

2.

Meer over...