EP press conference by Antonio TAJANI, President of the EP, and Jean-Claude JUNCKER, President of the EC, following the debate in the EP, Brussel - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 29 mei 2020
kalender

EP press conference by Antonio TAJANI, President of the EP, and Jean-Claude JUNCKER, President of the EC, following the debate in the EP, Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 1 maart 2017 17:13 - 17:45
plaats Brussel, België
locatie European Parliament press room Toon locatie
zender EbS
aanwezigen A. (Antonio) Tajani i, J.C. (Jean-Claude) Juncker i e.a.
organisatie Europese Commissie (EC) i

Program:

Press conference opening remarks by Jean-Claude JUNCKER, President of the EC

Press conference opening remarks by Antonio TAJANI, President of the EP

Q&A


1.

Europese Commissie (EC)

Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden 'Eurocommissarissen i' genoemd. Elke Eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. Momenteel zijn er 27 Eurocommissarissen, voor elke lidstaat één. Samen vormen zij het college van Eurocommissarissen. De Eurocommissarissen moeten het belang van de Europese Unie als geheel behartigen, niet dat van hun eigen land.

De Europese Commissie mag als enige EU-instelling wetsvoorstellen indienen; zij heeft het zogenaamde recht van initatief. Daarnaast controleert de Commissie of de Europese wetgeving juist wordt toegepast in de lidstaten, onderhandelt zij in internationale organisaties als de Wereldhandelsorganisatie (WTO) i over de handel van de Unie met het 'buitenland' en is zij verantwoordelijk voor het beheer van de Europese begroting van ongeveer 140 miljard euro per jaar.

2.

Meer over...