Vragen over zeer lage (900 meter) aanvliegroutes naar Lelystad over Overijssel: dat moet hoger

Met dank overgenomen van P.H. (Pieter) Omtzigt i, gepubliceerd op zondag 19 februari 2017.

Het is recent duidelijk geworden dat vliegtuigen die naar vliegveld Lelystad gaan vlieg laag boven Overijssel gaan vliegen. Dit was in 2014, toen de plannen ter inzage lagen, niet duidelijk.

De aanvliegroutes en wachtcirkels boven Overijssel bevinden zich op sommige plekken op 900 meter hoogte en dat gaat leiden tot forse geluidsoverlast bij bijvoorbeeld Dalfsen, Lemelerberg.

Dit was allemaal niet bekend toen de Milieu Effect Rapportage gedaan is: dit gebied is niet eens meegenomen. En Overijssel was niet eens betrokken bij de uitwerking aan de Alderstafel.

Daarom vraag ik samen met mijn collega Van Helvert

 • geef precies aan waar vliegtuigen laag zullen vliegen
 • geef precies aan welke geluidsoverlast er is
 • doe een nieuwe MER (milieu effect rapportage) waarin Overijssel en de aanvliegroutes zijn opgenomen
 • doe een voorstel tot een beter alternatief, waarbij vliegtuigen hoger aanvliegen boven Overijssel.

Dat laatste kan betekenen dat er een nieuwe indeling van het luchtruim moet komen, omdat een deel tussen 2000 en 4000 meter nu militair luchtruim is. Maar gelukkig is er nog even tijd om hieraan te werken voordat het nieuwe plan rond Lelystad ingaat.

Wel moeten we haast maken en daarom wil ik voor de verkiezingen een antwoord. Voor de verkiezingen zijn politici namelijk nog wel eens wat duidelijker dan na de verkiezingen.

Vragen van de leden Omtzigt en Van Helvert aan de minister van infrastructuur en milieu over de voorgenomen zeer lage aanvliegroutes met veel geluidsoverlast in Overijssel naar vliegveld Lelystad

 • Bent u bekend met de de uitwerking van de aanvliegroutes door LVNL en CLSK naar de luchthaven Lelystad, zoals die zijn uitgewerkt naar aanleiding van het besluit vaststelling luchthaven Lelystad en het advies van de Alderstafel Lelystad? (bron: http://www.destentor.nl/regio/vechtdal/protest-vliegroutes-luchthaven-lelystad-zwelt-snel-aan-1.6901158)
 • Kunt u de Kamer een kaart doen toekomen met de voorgestelde aanvliegroutes en wachtcirkels? Kunt u op die kaart de stukken waar vliegtuigen lager dan 2000 meter (kunnen) vliegen helder aangeven? En kunt u op die kaart de stukken waar vliegtuigen lager dan 1000 meter (kunnen) vliegen helder aangeven met nog een andere kleur?​
 • Waren deze lage aanvliegroutes opgenomen in de plannen die in 2014 ter inzage gelegd zijn? ( http://www.rijssensnieuws.nl/red-overijssel-aanvliegroute-lelystad-kan-hoger-moet-hoger/)
 • Kunt u op een aparte kaart aangeven in welke gebieden er sprake kan zijn van geluidshinder door dit vliegveld en hoe groot die geluidshinder kan zijn?
 • Vanaf hoe ver voor de landing vliegen de vliegtuigen op een hoogte van minder dan 2000 meter? Kunt u vergelijkbare situaties in Nederland geven waarbij vliegtuigen al zo ver van de luchthaven zo laag vliegen met alle overlast die daarbij hoort?
 • Kunt op de kaart (onder 2) aangeven waar de wachtgebieden liggen en waar de natura 2000 gebieden liggen?
 • Klopt het dat de Alderstafel het vliegen boven natura 2000 gebieden afwijst?
 • Kunt u op de kaart aangeven welk deel het gebied betrokken is geweest bij de Milieu Effect Rapportage die is uitgevoerd?
 • Klopt het dat bij de MER uitgevoerd ter voorbereiding van het Luchthaven Lelystad besluit het gebied van de Flevopolder, de Veluwezoom en Kampen-Zwolle-Zwartewaterland heeft bezien, en dat het gebied oost van de IJssel niet in beschouwing is genomen?
 • Was er een vertegenwoordiger uit de provincie Overijssel aanwezig bij de Alderstafel? Zo nee, waarom niet?
 • Acht u, net als de indiener het opportuun dat er een nieuwe MER uitgevoerd wordt, die ook gebieden in Overijssel mee neemt, waarover laag gevlogen wordt?
 • Deelt u de mening dat er ten minste twee vertegenwoordigers van de provincie Overijssel uitgenodigd dienen te worden voor de Alderstafel?
 • Deelt u de mening dat gezocht dient te worden naar aanvliegroutes die veel hoger liggen en dus veel minder overlast geven?
 • Op welke wijze gaat u ervoor zorgen dat er een snel een proces op gang komt waarin alternatieve routes uitgewerkt worden en aangedragen alternatieven (zoals die van de gemeente Dalfsen) overwogen worden?
 • Kunt u deze vragen een voor een en ten minste een week voor de verkiezingen beantwoorden?