Geleidende brief - Voorstel van wet van de leden Van Raak, Van der Linde, Koolmees, Vermeij, Van Vliet en Van Toorenburg tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet

Deze geleidende brief i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 34683 - Initiatiefvoorstel Wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van de leden Van Raak, Van der Linde, Koolmees, Vermeij, Van Vliet en Van Toorenburg tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet; Geleidende brief; Geleidende brief
Document­datum 22-02-2017
Publicatie­datum 22-02-2017
Nummer KST346831
Kenmerk 34683, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

34 683 Voorstel van wet van de leden Van Raak, Van der Linde, Koolmees, Vermeij, Van Vliet en Van Toorenburg tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet

Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 22 februari 2017

Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet.

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Van Raak Van der Linde Koolmees Vermeij Van Vliet Van Toorenburg


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.