Spooraansluiting Limburg; belangrijk voor verdere economische ontwikkeling

Met dank overgenomen van B. (Barbara) Visser i, gepubliceerd op woensdag 8 februari 2017, 2:54.

Schriftelijke vragen van de leden Visser, Nijkerken-De Haan en De Boer (allen VVD) aan de staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu naar aanleiding van werkbezoek aan de provincie Limburg d.d. 6 februari 2017

 • 1. 
  Herinnert u zich de afspraken uit het BO MIRT van Zuid-Nederland gemaakt in het najaar 2016 inzake de spooraansluiting en Carhandling Terminal Swentibold?
 • 2. 
  Kunt u aangeven welke vragen er uiterlijk wanneer dienen te zijn beantwoord in het door het Rijk en Provincie aangekondigde onderzoek naar meekoppelkansen? Is het onderzoek inmiddels afgerond? Zo ja, wat zijn de resultaten? Zo nee, wanneer worden de resultaten verwacht?
 • 3. 
  Kunt u aangeven wat de onderzoeksopdracht van het aangekondigde validatieonderzoek door Prorail is en welke (financiële) kaders zijn meegegeven? Is het onderzoek inmiddels afgerond? Zo nee, wanneer wel en zo, ja wat zijn de uitkomsten?
 • 4. 
  Klopt het dat de provincie Limburg nog steeds garant staat voor de regionale bijdrage en alle voorbereidende kosten tot het moment van realisatie van de spooraansluiting? Zo ja, wat betekent dit voor de omvang van de gevraagde rijksbijdrage van de spooraansluiting van de Carhandling Terminal Swentibold?
 • 5. 
  Bent u het met de leden van de VVD-fractie eens dat deze spooraansluiting een belangrijke bijdrage kan leveren aan de economische ontwikkeling van de regio? Zo ja, wat betekent dit voor uw inzet? Zo nee, waarom niet?
 • 6. 
  Bent u bereid om uiterlijk dit voorjaar duidelijkheid te geven over medewerking en/of rijksbijdrage, in verband met de noodzakelijke besluitvorming over de ruimtelijke en economische ontwikkeling door de provincie Limburg? Zo nee, waarom niet?