Agenda voor een goede integratie

Met dank overgenomen van M. (Malik) Azmani i, gepubliceerd op donderdag 16 februari 2017, 6:47.

De afgelopen decennia zijn nieuwkomers veel te veel blijven hangen in de cultuur van hun land van herkomst. Daar zien we nu de gevolgen van. Mensen die hierheen komen, moeten zich aan ons aanpassen, niet andersom. Dat betekent niet dat je verplicht boerenkool moet eten, maar wel dat je verplicht meedoet. En meedoen betekent onze vrijheden, normen en waarden respecteren. De taal leren en aan het werk zijn.

We spreken steeds over allerlei afzonderlijke maatregelen, terwijl het een totaalpakket moet zijn. allemaal met tot doel om mensen zo snel mogelijk mee te laten doen in onze samenleving.

Wat de VVD betreft gaan we de eis stellen dat mensen aan het werk zijn, voordat we ze ingeburgerd noemen. werken en je eigen broek ophouden hoort erbij. En lukt dat nog niet, dan is vrijwilligerswerk een mooi alternatief.

Wij willen dat mensen die hier komen, zich gedragen, dus wat ons betreft word je geen Nederlander als je dat de afgelopen jaren niet hebt gedaan. En ga je de eerste vijf jaar dat je Nederlander bent, alsnog de fout in, dan draaien we dat Nederlanderschap terug. Wij willen hier geen mensen die een gevaar zijn voor onze veiligheid.