Wetenswaardigheden Tweede Kamerleden - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 7 juli 2020
kalender

Wetenswaardigheden Tweede Kamerleden

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Wat is er te zeggen over Tweede Kamerleden i in het verleden, bijvoorbeeld over het jongste Tweede Kamerlid, het oudste Tweede Kamerlid, opleidingsniveau of de eerste vrouw in de Tweede Kamer i?

 

Titel

Toelichting

Kamerleden in opspraak i

De affaires leidden meestal tot het aftreden van een Kamerlid en soms tot non-activiteit.

Nevenfuncties i

Het is mogelijk om nevenfuncties te hebben naast het Kamerlidmaatschap.

Inkomen i

Leden ontvangen een schadeloosstelling en allerlei onkostenvergoedingen.

Leeftijd i

Gemiddeld worden Tweede Kamerleden steeds jonger.

Ervaring i

Het aantal Kamerleden met langdurige Kamerervaring neemt af.

Vrouwen in de Tweede Kamer i

Vrouwen zijn in de minderheid, vergeleken met de 150 leden die in de Tweede Kamer zitting hebben.

Lokale ervaring

Er is een sterke band tussen lokaal bestuur en het parlement.

Niet aanvaard lidmaatschap i

Een gekozene is niet verplicht zijn zetel in te nemen en het is meer dan eens voorgekomen dat iemand afzag van de Tweede Kamerzetel.

Veroordelingen i

Er zijn niet veel (actieve) politici tot een gevangenisstraf veroordeeld.

Geboren buiten Europa i

Vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw zijn er steeds meer Kamerleden met een migratie-achtergrond.

Opleidingsniveau i

De Tweede Kamer telt steeds meer hogogopgeleide leden.

Afwijkend stemgedrag i

Afwijkend stemgedrag kwam aanvankelijk regelmatig voor, maar het nam zeker na 1970 steeds meer af.

 

Meer over