Parlementair onderzoek privatisering & verzelfstandiging

Met dank overgenomen van R.E. (Roald) van der Linde i, gepubliceerd op vrijdag 15 februari 2013, 2:33.

Voor het eerst in 50 jaar heeft de Eerste Kamer een parlementair onderzoek gedaan. Onderwerp was het brede onderwerp van privatisering & verzelfstandiging. De senaat keek onder andere naar de relatie tussen burger en overheid: werd de beoogde verbetering gehaald? Had het parlement daar voldoende oog voor?

Het rapport wordt binnenkort behandeld in de Eerste Kamer, waarna het voor behandeling naar de Tweede Kamer komt. Inmiddels hebben we met de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken een informatief gesprek gehad met de parlementaire enquêtecommissie.

Ik zal de behandeling voor mijn rekening nemen en rond juni een artikel over het onderwerp publiceren in Liberaal Reveil.