Nationale Verkiezingsdebat over het Landelijk Gebied, Den Haag - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 2 juli 2020
kalender

Nationale Verkiezingsdebat over het Landelijk Gebied, Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 7 maart 2017 15:30 - 17:45
plaats Den Haag
locatie Rabobank Bezuidenhoutseweg 5 Toon locatie
aanwezigen E. (Esther) Ouwehand i, E.M.A. (Eric) Smaling i, H.J. (Rik) Grashoff i, W.J.H. (Helma) Lodders i, J.L. (Jaco) Geurts i, R.K. (Carla) Dik-Faber i, T.C. (Tjeerd) de Groot i, W.J. (William) Moorlag i e.a.
organisatie VNO-NCW i, MKB-Nederland (MKB) i, LTO Nederland (LTO) i, Vereniging Natuurmonumenten

De kwaliteit van het landelijk gebied staat behoorlijk onder druk. Voorzieningen verdwijnen, mensen trekken weg en de bescherming en het behoud van ons karakteristieke landschap is niet gewaarborgd.

Wat zijn in de toekomst de grootste uitdagingen voor het landelijk gebied? Welke prioriteiten moet het volgende kabinet stellen voor een vitaal platteland? Welke (financiële) middelen zijn hier voor nodig?

Over deze en andere vragen zullen kandidaten van politieke partijen met elkaar in debat gaan tijdens het Nationale Verkiezingsdebat over het Landelijk Gebied (#LandschapNU) op dinsdag 7 maart 2017.

De toekomst van het landelijk gebied is een belangrijk thema voor de komende Tweede Kamerverkiezingen en natuurlijk de volgende regeerperiode. Daarom organiseren LTO Nederland, LandschappenNL, VNO-NCW en MKB-Nederland, Federatie Particulier Grondbezit en Natuurmonumenten, dit verkiezingsdebat.

Wij nodigen u van harte uit om bij dit verkiezingsdebat aanwezig te zijn. Het debat is ook live te volgen via www.nieuweoogst.nu of via #LandschapNU op Twitter.

Het programma:

  • 16:00 uur - 16:15 uur Inloop
  • 16:15 uur - 18:00 uur Debat
  • 18:00 uur - 19.00 uur Borrel

Met in dit debat onder andere:

Tjeerd de Groot (D66), Rik Grashoff (GL), Helma Lodders (VVD), Jaco Geurts (CDA), Esther Ouwehand (PvdD), Carla Dik Faber (CU), William Moorlag (PvdA) en Eric Smaling (SP).

U kunt zich aanmelden voor dit debat door een mail te sturen aan Kirsten Haanraads, k.haanraads@natuurmonumenten.nl


1.

VNO-NCW

VNO-NCW is de belangenorganisatie voor ondernemers in Nederland.

VNO-NCW behartigt in deze hoedanigheid de belangen van bedrijven uit alle sectoren richting Den Haag en Brussel. Deze belangenbehartiging richt zich met name op het in stand houden van het ondernemersklimaat in Nederland, en op het creëeren van een sterke Nederlandse economie. VNO-NCW is gestructureerd als een vereniging.

2.

MKB-Nederland (MKB)

MKB-Nederland is de belangenorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in Nederland.

MKB-Nederland behartigt in deze hoedanigheid de belangen van de leden in Nederlandse en Europese politieke besluitvorming. Daarnaast organiseert MKB-Nederland informatie- en netwerkbijeenkomsten voor ondernemers. MKB-Nederland is gestructureerd als een vereniging.

3.

LTO Nederland (LTO)

Deze organisatie behartigt de belangen van agrarische ondernemers en maakt zich als werkgeversorganisatie sterk voor hun economische en maatschappelijke positie. Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) Nederland voert landelijke projecten uit ten behoeve van de agrarische sector. Via deze projecten wil LTO kwaliteitsverbetering en vernieuwingen in de sector stimuleren.

LTO is opgericht in 1995. De organisatie is een samenwerkingverband van LLTB, LTO Noord en ZLTO, en vertegenwoordigt bijna 35.000 boeren en tuinders. Vanuit deze drie regionale organisaties wordt nauw samengewerkt op actuele thema's voor de ondernemers in de land- en tuinbouw. De organisatie probeert door middel van pro-actieve en effectieve belangenbehartiging lokaal, regionaal en nationaal beleid dusdanig te beïnvloeden, dat er voldoende mogelijkheden blijven voor agrarische ondernemers om zich te kunnen ontwikkelen.

4.

Meer over...