Nationale Verkiezingsdebat over het Landelijk Gebied, Den Haag - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 16 september 2019
kalender
Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 7 maart 2017 15:30 - 17:45
plaats Den Haag
locatie Rabobank Bezuidenhoutseweg 5 Toon locatie
aanwezigen E. (Esther) Ouwehand i, E.M.A. (Eric) Smaling i, H.J. (Rik) Grashoff i, W.J.H. (Helma) Lodders i, J.L. (Jaco) Geurts i, R.K. (Carla) Dik-Faber i, T.C. (Tjeerd) de Groot i, W.J. (William) Moorlag i e.a.
organisatie VNO-NCW i, MKB Nederland (MKB) i, LTO Nederland (LTO) i, Vereniging Natuurmonumenten

De kwaliteit van het landelijk gebied staat behoorlijk onder druk. Voorzieningen verdwijnen, mensen trekken weg en de bescherming en het behoud van ons karakteristieke landschap is niet gewaarborgd.

Wat zijn in de toekomst de grootste uitdagingen voor het landelijk gebied? Welke prioriteiten moet het volgende kabinet stellen voor een vitaal platteland? Welke (financiële) middelen zijn hier voor nodig?

Over deze en andere vragen zullen kandidaten van politieke partijen met elkaar in debat gaan tijdens het Nationale Verkiezingsdebat over het Landelijk Gebied (#LandschapNU) op dinsdag 7 maart 2017.

De toekomst van het landelijk gebied is een belangrijk thema voor de komende Tweede Kamerverkiezingen en natuurlijk de volgende regeerperiode. Daarom organiseren LTO Nederland, LandschappenNL, VNO-NCW en MKB-Nederland, Federatie Particulier Grondbezit en Natuurmonumenten, dit verkiezingsdebat.

Wij nodigen u van harte uit om bij dit verkiezingsdebat aanwezig te zijn. Het debat is ook live te volgen via www.nieuweoogst.nu of via #LandschapNU op Twitter.

Het programma:

  • 16:00 uur - 16:15 uur Inloop
  • 16:15 uur - 18:00 uur Debat
  • 18:00 uur - 19.00 uur Borrel

Met in dit debat onder andere:

Tjeerd de Groot (D66), Rik Grashoff (GL), Helma Lodders (VVD), Jaco Geurts (CDA), Esther Ouwehand (PvdD), Carla Dik Faber (CU), William Moorlag (PvdA) en Eric Smaling (SP).

U kunt zich aanmelden voor dit debat door een mail te sturen aan Kirsten Haanraads, k.haanraads@natuurmonumenten.nl


1.

VNO-NCW

Dit is de grootste ondernemingsorganisatie van Nederland. Sinds 1997 behartigt VNO-NCW zowel op nationaal als op internationaal niveau de gemeenschappelijke belangen van het Nederlandse bedrijfsleven. Voor die tijd waren VNO en NCW afzonderlijke organisaties. De organisatie is gevestigd in de Malietoren in Den Haag en heeft bovendien een vertegenwoordiging in Brussel. VNO-NCW heeft in Nederland vijf regionale afdelingen waarbij in totaal 155 brancheorganisaties zijn aangesloten.

De belangenbehartiging van VNO-NCW richt zich op het in stand houden en verbeteren van het ondernemings- en vestigingsklimaat voor zowel Nederlandse als buitenlandse ondernemingen die in of vanuit Nederland willen werken. Hiervoor onderhoudt VNO-NCW nauwe contacten met de politiek, het openbaar bestuur en andere maatschappelijke organisaties. Ook neemt de organisatie actief deel aan het politiek-maatschappelijke debat in Nederland, onder meer door zitting te hebben in de Sociaal Economische Raad i (SER) en de Stichting van de Arbeid i.

2.

MKB Nederland (MKB)

Deze vereniging is de grootste belangenbehartiger van kleine en middelgrote ondernemingen in Nederland. Bij Koninklijke Vereniging MKB-Nederland zijn ruim 150.000 bedrijven en instellingen aangesloten, via 135 branche-organisaties, 250 regionale ondernemingsverenigingen en duizenden rechtstreeks aangesloten ondernemers. De vereniging probeert door middel van lobbyen invloed uit te oefenen op regionale, nationale en Europese politieke besluitvorming.

Naast haar lobby-activiteiten biedt MKB-Nederland informatie gericht op ondernemers en organiseert het informatie- en netwerkbijeenkomsten. MKB-Nederland is op nationaal niveau met drie zetels vertegenwoordigd in de Sociaal-Economische Raad i en op Europees niveau met één zetel in het Economisch en Sociaal Comité i.

3.

LTO Nederland (LTO)

Deze organisatie behartigt de belangen van agrarische ondernemers en maakt zich als werkgeversorganisatie sterk voor hun economische en maatschappelijke positie. Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) Nederland voert landelijke projecten uit ten behoeve van de agrarische sector. Via deze projecten wil LTO kwaliteitsverbetering en vernieuwingen in de sector stimuleren.

LTO is opgericht in 1995. De organisatie is een samenwerkingverband van LLTB, LTO Noord en ZLTO, en vertegenwoordigt bijna 50.000 boeren en tuinders. Vanuit deze drie regionale organisaties wordt nauw samengewerkt op actuele thema's voor de ondernemers in de land- en tuinbouw. De organisatie probeert door middel van pro-actieve en effectieve belangenbehartiging lokaal, regionaal en nationaal beleid dusdanig te beïnvloeden, dat er voldoende mogelijkheden blijven voor agrarische ondernemers om zich te kunnen ontwikkelen.

4.

Meer over...