34165, nr. 23 - Amendement Van Tongeren over thuiskweek van medicinale cannabis - Initiatiefvoorstel Wet gesloten coffeeshopketen

Dit amendement op het wetsvoorstel Initiatiefvoorstel Wet gesloten coffeeshopketen werd op 1 februari 2017 ingediend door het Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren (GL) i. De tekst werd op 20 februari 2017 gewijzigd.
 
De toelichting van de indiener op het gewijzigde amendement luidt als volgt:
 

Indiener is van mening dat het bepaalde patiënten wettelijk moet worden toegestaan om onder strikte voorwaarden zélf medicinale cannabis te kweken. Steeds meer landen (onder meer Australië en Duitsland) en Nederlandse gemeenten (onder andere Tilburg en Vlissingen) staan dit toe, maar medicinale thuiskweek van cannabis leidt regelmatig tot huisuitzettingen door de verhuurder. Een expliciete wettelijke basis op grond waarvan een ontheffing kan worden verleend moet dit soort misverstanden voorkomen en onder voorwaarden recht geven op thuiskweek van cannabis op medische gronden. Uit de voorwaarde dat het moet gaan om eigen geneeskundig gebruik volgt dat een ontheffing slechts kan worden verleend aan natuurlijke personen. Op grond van artikel 8a, eerste lid, kunnen aan een ontheffing nadere voorschriften worden verbonden.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 20 februari 2017, gewijzigd amendement, nr. 23     KST3416523
Gewijzigd amendement Van Tongeren ter vervanging van nr. 11 over thuiskweek van medicinale cannabis
 

2.

Dossier