Vrijzinnige Partij (VP) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 21 januari 2021
kalender

Vrijzinnige Partij (VP)

Met dank overgenomen van Parlement.com.

De Vrijzinnige Partij is een in november 2014 door Tweede Kamerlid Norbert Klein i (ex-50PLUS) opgerichte partij. De partij staat voor vrijheid van denken, geloof en meningsuiting waarin iedereen beslist over eigen lijf en leven. De VP is voorstander van een basis-inkomen.

VP deed in alle kieskringen behalve Bonaire mee aan de Tweede Kamerverkiezingen 2017 i. Lijsttrekker was Norbert Klein.

1.

Kernpunten verkiezingsprogramma 2017

De Vrijzinnige Partij heeft in het verkiezingsprogramma "De basis op orde" punten als een onvoorwaardelijk basisinkomen van 800 euro, 70% belasting boven de 230.000 euro en eigen risico naar 50 euro.

Speerpunten van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 zijn:

  • Onvoorwaardelijk basisinkomen van 800 euro; afschaffen bijstand, AOW en andere uitkeringen en toeslagen
  • kleinere rol politieke partijen
  • afschaffen erfbelasting voor partners en kinderen
  • samenvoegen Tweede en Eerste Kamer
  • investeren in energiebesparingtechnieken
  • provincies opheffen
  • alle eerste levensbehoeften btw vrij
  • nieuw toptarief voor hoogste inkomens
  • Nederland in veilige eurozone als landen zich niet aan plichten houden
 

Meer over