34675 NL - wetsvoorstel
Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 3 februari 2017 ingediend door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Dijksma i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is regels te stellen over een verplichting tot het verwijderen van voorhanden toepassingen van asbest en asbestproducten en van verontreiniging als gevolg van dergelijke toepassingen, die kunnen leiden tot blootstelling van mensen aan asbestvezels, alsmede enkele technische wijzigingen aan te brengen in de Wet milieubeheer.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging en vier amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 15 moties en in de Eerste Kamer een motie ingediend.

4.

Documenten

(70 stuks)

2 3 februari 2017, koninklijke boodschap, nr. 1     KST346751
Koninklijke boodschap
 
2 3 februari 2017, koninklijke boodschap, nr. 1    
Koninklijke boodschap
 
2 3 februari 2017, voorstel van wet, nr. 2     KST346752
Voorstel van wet
 
2 3 februari 2017, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 3 februari 2017, memorie van toelichting, nr. 3     KST346753
Memorie van toelichting
 
2 3 februari 2017, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.