Het Grote Jongerendebat, Amsterdam - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 14 augustus 2020
kalender

Het Grote Jongerendebat, Amsterdam

datum 10 maart 2017 20:00 - 22:00
plaats Amsterdam
locatie De Rode Hoed, Keizersgracht 102 Toon locatie
aanwezigen N. (Nevin) Özütok i, J.J. (Jasper) van Dijk i, J.M. (Jan) Paternotte i, E.R. (Ewald) Engelen i, D.G.M. (Don) Ceder i, D. (Dilan) Yesilgöz-Zegerius i, I.M. (Ilco) van der Linde i e.a.
organisatie De Rode Hoed

TAGS: Debat

Wat willen jonge Amsterdammers van de politiek? Wat willen zij dat Amsterdamse Kamerleden voor hen uit het vuur gaan slepen in Den Haag? Jongeren uit alle lagen van de Amsterdamse bevolking gaan op deze avond over hun ideeën, wensen en verwachtingen voor het volgende kabinet in discussie met kandidaat-Kamerleden uit Amsterdam.

De jonge generatie wil serieus genomen worden en wil steun voor hun waardevolle voorstellen. In dit debat zullen zij laten horen dat jongeren met meer dan 2 miljoen stemmen een niet te onderschatten machtsfactor vormen.

De volgende Amsterdamse kandidaat-Kamerleden zijn aanwezig: Jan Paternotte (D66), Don Ceder (ChristenUnie), Nevin Özütok (GroenLinks), Ilco van der Linde (PvdA), Dilan Yesilgoz (VVD), Jasper van Dijk (SP), Rogier Havelaar (CDA) en Ewald Engelen (Partij voor de Dieren). Gespreksleider is Natasja van den Berg, expert burgerparticipatie en ervaren moderator in o.a. Pakhuis de Zwijger.

Speciale gast zijn de Amsterdamse rapper Fro (Adam Bais) en BlackRockStar. Fro gaat op dansbare beats tekeer over filosofische -en maatschappelijke onderwerpen, of over helemaal niets. Hij is bekend van o.a. PLeaSe! en Murray’s Magic. We sluiten de avond af met BlackRockStar, Urban Rock Artist, Sociaal Entrepeneur en singer / songwriter met een passie om maatschappelijke problemen aan te pakken.Voorafgaand aan de avond beginnen we met Duo Valkuil, bestaande uit Bart de Kater, basklarinet en Jesse Faber, klarinet. Beiden maken ook deel uit van het Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet.

In het voortraject van deze avond hebben tientallen jongeren thema's en vragen geformuleerd waarover het op 10 maart zal gaan. Onder andere studeren, werken, wonen en gezondheid zullen aan bod komen:

Hebben alle jongeren dezelfde kansen in het leven, ongeacht de achtergrond van hun ouders? Hoe staat het met het verschil in studieadvies aan een jongere uit een advocatengezin in vergelijking met een bouwvakkersfamilie? Leidt het leenstelsel in de studiefinanciering tot kansenongelijkheid tussen arm en rijk in het Hoger Onderwijs? Is er voor jongeren voldoende betaalbare woonruimte? Hebben jongeren gelijke toegang tot betaalbare zorg? Is de premie voor goede tandheelkundige zorg niet veel te hoog? Wat moet er gebeuren om de tweedeling in de samenleving terug te dringen?

Gratis entree. Aanmelden via de knop links

Organisatie: K&B, Koen Hobelman en Bob Vlake i.s.m. Rode Hoed


1.

Meer over...