De A73 als nieuwe 'accident valley'?

Met dank overgenomen van B. (Barbara) Visser i, gepubliceerd op woensdag 1 februari 2017, 3:15.

Schriftelijke vragen van leden Visser, Potters en Veldman (allen VVD) aan de minister van Infrastructuur en Milieu inzake de A73

 • 1) 
  Heeft u kennis genomen van het bericht “weer ongeval op accident alley A73: lange file tussen Cuijk en Boxmeer”?
 • 2) 
  Bent u bekend met de term ‘accident alley’? Met andere woorden hoe is het gesteld met de verkeersveiligheid op de A73 in Brabant en Limburg? Kunt u hierbij een overzicht geven van de ongevallencijfers van de afgelopen vijf jaar voor de verschillende deeltrajecten in Brabant en Limburg?
 • 3) 
  Welke maatregelen zijn en worden er uitgevoerd om de doorstroming en verkeersveiligheid op de A73 te verbeteren (afgelopen vijf jaar en komende jaren)?
 • 4) 
  In hoeverre is er sprake van toenemende files op de A73? Kunt u dit nader onderbouwen met de nieuwe Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse en ook inzicht geven in de huidige en toekomstige filedruk op het onderliggende wegennet?
 • 5) 
  In hoeverre heeft de tolheffing in Duitsland invloed op de drukte op de A73? Wordt hierop gemonitord?
 • 6) 
  In hoeverre zou de doortrekking van de A77 een oplossing kunnen zijn om de doorstroming op de A73 in de toekomst te verbeteren? Welke andere maatregelen zijn of worden er onderzocht door het Rijk, provincie en gemeenten om de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren?