Motie Merkies c.s. over een parlementaire enquête over de invoering van de euro - Burgerinitiatief "Peuro” - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 31 maart 2020
kalender

Motie Merkies c.s. over een parlementaire enquête over de invoering van de euro - Burgerinitiatief "Peuro”

1.

Tekst

34 387 Burgerinitiatief «Peuro»

Nr. 3 MOTIE VAN HET LID MERKIES C.S.

Voorgesteld 1 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat er onvoldoende inzicht is in de vraag in hoeverre bewindvoerders, politici en beleidsmakers op de hoogte waren van de gevolgen van de invoering van de euro, van de daarmee gepaard gaande risico's en van de gevolgen voor de overdracht van soevereiniteit;

overwegende dat de oorzaken van de eurocrisis zo volledig mogelijk moeten worden begrepen om toekomstige crises zoveel mogelijk te voorkomen;

verzoekt het presidium, een parlementaire enquête in te stellen naar de invoering van de euro

en gaat over tot de orde van de dag.

Merkies

Schouten

Dijkgraaf

Thieme


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.